Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes. 2001 Sabadell
Població estrangera
(1) Població total % vert. % sobre (1)
Districte I 43.670 732 23,03 1,68
Districte II 23.277 429 13,50 1,84
Districte III 34.945 480 15,10 1,37
Districte IV 31.325 484 15,23 1,55
Districte V 16.048 205 6,45 1,28
Districte VI 28.562 597 18,79 2,09
Districte VII 7.343 251 7,90 3,42
Total 185.170 3.178 100,00 1,72

Selecció d'origen geogràfic

Origen geogràfic