Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes. 2002 Santa Coloma de Gramenet
Població estrangera
(1) Població total % vert. % sobre (1)
Districte I 21.906 1.205 19,22 5,50
Districte II 15.667 700 11,17 4,47
Districte III 19.431 540 8,61 2,78
Districte IV 22.537 886 14,13 3,93
Districte V 21.369 1.477 23,56 6,91
Districte VI 14.658 1.461 23,31 9,97
Total 115.568 6.269 100,00 5,42

Selecció d'origen geogràfic

Origen geogràfic