Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes. 2007 Santa Coloma de Gramenet
Població estrangera
(1) Població total % vert. % sobre (1)
Districte I 21.682 3.235 15,67 14,92
Districte II 15.199 2.303 11,16 15,15
Districte III 19.173 1.397 6,77 7,29
Districte IV 22.100 2.367 11,47 10,71
Districte V 22.548 5.714 27,68 25,34
Districte VI 16.063 5.627 27,26 35,03
Total 116.765 20.643 100,00 17,68

Selecció d'origen geogràfic

Origen geogràfic