Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes. 2009 Santa Coloma de Gramenet
Població estrangera
(1) Població total % vert. % sobre (1)
Districte I 22.235 4.149 16,05 18,66
Districte II 15.426 2.850 11,02 18,48
Districte III 19.174 1.695 6,56 8,84
Districte IV 22.338 2.952 11,42 13,22
Districte V 23.530 7.170 27,73 30,47
Districte VI 17.014 7.037 27,22 41,36
Total 119.717 25.853 100,00 21,60

Selecció d'origen geogràfic

Origen geogràfic