Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes. 2015 Santa Coloma de Gramenet
Població estrangera
(1) Població total % vert. % sobre (1)
Districte I 21.630 3.480 15,53 16,09
Districte II 15.030 2.322 10,36 15,45
Districte III 19.375 1.476 6,58 7,62
Districte IV 21.694 2.641 11,78 12,17
Districte V 23.106 6.111 27,26 26,45
Districte VI 16.115 6.385 28,49 39,62
Total 116.950 22.415 100,00 19,17

Selecció d'origen geogràfic

Origen geogràfic