Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes. 2017 Santa Coloma de Gramenet
Població estrangera
(1) Població total % vert. % sobre (1)
Districte I 21.727 3.407 14,92 15,68
Districte II 14.985 2.245 9,83 14,98
Districte III 19.310 1.524 6,67 7,89
Districte IV 21.794 2.644 11,58 12,13
Districte V 23.385 6.324 27,69 27,04
Districte VI 16.396 6.696 29,32 40,84
Total 117.597 22.840 100,00 19,42

Selecció d'origen geogràfic

Origen geogràfic