Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes. 2018 Santa Coloma de Gramenet
Població estrangera
(1) Població total % vert. % sobre (1)
Districte I 22.068 3.678 15,30 16,67
Districte II 15.170 2.391 9,95 15,76
Districte III 19.408 1.670 6,95 8,60
Districte IV 21.892 2.770 11,52 12,65
Districte V 23.651 6.544 27,22 27,67
Districte VI 16.632 6.989 29,07 42,02
Total 118.821 24.042 100,00 20,23

Selecció d'origen geogràfic

Origen geogràfic