Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per continents

Població estrangera a 1 de gener. Per continents. 2017 Santa Coloma de Gramenet
Homes Dones Total % sobre el total d'estrangers % sobre el total d'estrangers del continent
Europa 1.249 1.313 2.562 11,22 100,00
Unió Europea (28) 617 629 1.246 5,46 48,63
Europa central i oriental 629 677 1.306 5,72 50,98
Resta d'Europa <4 7 10 0,04 0,39
No hi consta país 0 0 0 0,00 0,00
Àfrica 2.785 2.205 4.990 21,85 100,00
Àfrica oriental <4 <4 4 0,02 0,08
Àfrica central 35 50 85 0,37 1,70
Àfrica del Nord 2.226 1.838 4.064 17,79 81,44
Àfrica del Sud <4 <4 <4 : 0,02
Àfrica occidental 522 314 836 3,66 16,75
No hi consta país 0 0 0 0,00 0,00
Amèrica 2.490 3.106 5.596 24,50 100,00
Amèrica del Nord 21 36 57 0,25 1,02
Amèrica Central 286 661 947 4,15 16,92
Carib 463 475 938 4,11 16,76
Amèrica del Sud 1.720 1.934 3.654 16,00 65,30
No hi consta país 0 0 0 0,00 0,00
Àsia 5.739 3.947 9.686 42,41 100,00
Àsia central <4 5 6 0,03 0,06
Àsia oriental 2.449 2.275 4.724 20,68 48,77
Àsia del Sud 3.248 1.617 4.865 21,30 50,23
Àsia del Sud-est 27 44 71 0,31 0,73
Orient Mitjà 14 6 20 0,09 0,21
No hi consta país 0 0 0 0,00 0,00
Oceania <4 <4 5 0,02 100,00
Austràlia i Nova Zelanda <4 <4 5 0,02 100,00
Resta d'Oceania 0 0 0 0,00 0,00
No hi consta país 0 0 0 0,00 0,00
Apàtrides <4 <4 <4 : 100,00
Total 12.267 10.573 22.840 100,00 :
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.

Selecció de lloc de residència

Lloc de residència