Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per països

Població estrangera a 1 de gener. Per països. 2000 Santa Coloma de Gramenet
Homes Dones Població del país % respecte el total de la població estrangera al municipi % respecte el total de la població del país a Catalunya
Marroc, el 864 566 1.430 53,80 2,35
Xina 218 227 445 16,74 10,12
Bangladesh 103 34 137 5,15 37,33
Pakistan 83 13 96 3,61 4,40
Perú 21 37 58 2,18 0,70
Algèria 25 16 41 1,54 2,36
Índia 20 16 36 1,35 2,71
França 17 18 35 1,32 0,36
Itàlia 26 7 33 1,24 0,51
República Dominicana 7 20 27 1,02 0,47
Argentina 13 13 26 0,98 0,54
Colòmbia 7 17 24 0,90 0,66
Equador 15 8 23 0,87 0,95
Portugal 7 10 17 0,64 0,47
Cuba 4 10 14 0,53 0,56
Brasil 8 6 14 0,53 0,65
Uruguai 6 7 13 0,49 0,81
Alemanya 5 6 11 0,41 0,11
Guinea Equatorial .. .. 10 0,38 2,80
Xile .. .. 10 0,38 0,43
Dinamarca .. .. 9 0,34 2,02
Regne Unit 5 4 9 0,34 0,15
Filipines .. .. 9 0,34 0,29
Bulgària .. .. 7 0,26 2,53
Romania .. .. 7 0,26 1,21
El Salvador .. .. 7 0,26 1,57
Bèlgica .. .. 6 0,23 0,26
Països Baixos .. .. 6 0,23 0,18
Ghana .. .. 6 0,23 2,59
Corea del Sud .. .. 6 0,23 1,64
Rússia .. .. 5 0,19 0,46
Gàmbia .. .. 5 0,19 0,07
Libèria .. .. 5 0,19 4,42
Angola .. .. 4 0,15 3,42
Guinea .. .. 4 0,15 0,36
Mali .. .. 4 0,15 0,72
Tunísia .. .. 4 0,15 2,30
Bolívia .. .. 4 0,15 0,89
Veneçuela .. .. 4 0,15 0,36
Resta de països 25 22 47 1,77 :
Total 1.532 1.126 2.658 100,00 :
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic