Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal. 2003 Santa Coloma de Gramenet Origen geogràfic: Europa
Homes Dones Total % sobre la població % sobre el total d'estrangers
De 0 a 4 anys 12 20 32 4,26 0,33
De 5 a 9 anys 9 15 24 3,20 0,25
De 10 a 14 anys 13 14 27 3,60 0,28
De 15 a 19 anys 21 13 34 4,53 0,35
De 20 a 24 anys 48 36 84 11,19 0,87
De 25 a 29 anys 93 70 163 21,70 1,69
De 30 a 34 anys 86 52 138 18,38 1,43
De 35 a 39 anys 49 28 77 10,25 0,80
De 40 a 44 anys 33 27 60 7,99 0,62
De 45 a 49 anys 30 21 51 6,79 0,53
De 50 a 54 anys 19 9 28 3,73 0,29
De 55 a 59 anys 5 8 13 1,73 0,13
De 60 a 64 anys <4 <4 4 0,53 0,04
De 65 a 69 anys <4 <4 5 0,67 0,05
De 70 a 74 anys <4 <4 4 0,53 0,04
De 75 a 79 anys 4 <4 5 0,67 0,05
De 80 a 84 anys <4 <4 <4 0,13 0,01
De 85 anys i més <4 <4 <4 0,13 0,01
Total 430 321 751 100,00 7,79
% 57,26 42,74 100,00
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic