Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes. 2000 Santa Coloma de Gramenet Origen geogràfic: Europa
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població estrangera total % vert. % sobre (1)
Districte I 525 22 13,41 4,19
Districte II 324 24 14,63 7,41
Districte III 202 25 15,24 12,38
Districte IV 346 35 21,34 10,12
Districte V 729 42 25,61 5,76
Districte VI 532 16 9,76 3,01
Total 2.658 164 100,00 6,17

Selecció d'origen geogràfic

Origen geogràfic