Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes. 2020 Santa Coloma de Gramenet Origen geogràfic: Amèrica del Sud
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població estrangera total % vert. % sobre (1)
Districte I 4.189 885 19,23 21,13
Districte II 2.707 491 10,67 18,14
Districte III 1.925 358 7,78 18,60
Districte IV 3.260 842 18,29 25,83
Districte V 7.181 1.238 26,90 17,24
Districte VI 7.607 789 17,14 10,37
Total 26.869 4.603 100,00 17,13

Selecció d'origen geogràfic

Origen geogràfic