Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes. 2021 Santa Coloma de Gramenet Origen geogràfic: Àsia oriental
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població estrangera total % vert. % sobre (1)
Districte I 4.063 514 10,06 12,65
Districte II 2.720 288 5,64 10,59
Districte III 1.894 104 2,04 5,49
Districte IV 3.150 305 5,97 9,68
Districte V 7.070 730 14,29 10,33
Districte VI 7.522 3.167 62,00 42,10
Total 26.419 5.108 100,00 19,33

Selecció d'origen geogràfic

Origen geogràfic