Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes. 2012 Santa Coloma de Gramenet Origen geogràfic: Àsia oriental
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població estrangera total % vert. % sobre (1)
Districte I 4.037 759 14,22 18,80
Districte II 2.814 421 7,89 14,96
Districte III 1.787 119 2,23 6,66
Districte IV 3.105 319 5,98 10,27
Districte V 7.289 942 17,65 12,92
Districte VI 7.603 2.778 52,04 36,54
Total 26.635 5.338 100,00 20,04

Selecció d'origen geogràfic

Origen geogràfic