Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per països

Població estrangera a 1 de gener. Per països. 2021 Santa Coloma de Gramenet Origen geogràfic: Orient Mitjà
Homes Dones Població del país % respecte el total de la població del subcontinent al municipi % respecte el total de la població del país a Catalunya
Síria .. .. 7 25,00
Palestina .. .. 6 21,43
Iraq, l' .. .. 5 17,86
Resta de països 8 2 10 35,71 :
Total subcontinent 20 8 28 100,00 :
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic