Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal. 2012 Santa Coloma de Gramenet Origen geogràfic: Àfrica occidental
Homes Dones Total % sobre la població % sobre el total d'estrangers
De 0 a 4 anys 64 82 146 12,84 0,55
De 5 a 9 anys 25 20 45 3,96 0,17
De 10 a 14 anys 11 7 18 1,58 0,07
De 15 a 19 anys 17 8 25 2,20 0,09
De 20 a 24 anys 45 50 95 8,36 0,36
De 25 a 29 anys 90 64 154 13,54 0,58
De 30 a 34 anys 178 88 266 23,39 1,00
De 35 a 39 anys 173 54 227 19,96 0,85
De 40 a 44 anys 87 14 101 8,88 0,38
De 45 a 49 anys 39 6 45 3,96 0,17
De 50 a 54 anys 8 <4 10 0,88 0,04
De 55 a 59 anys 4 <4 5 0,44 0,02
De 60 a 64 anys <4 <4 <4 0,00 0,00
De 65 a 69 anys <4 <4 <4 0,00 0,00
De 70 a 74 anys <4 <4 <4 0,00 0,00
De 75 a 79 anys <4 <4 <4 0,00 0,00
De 80 a 84 anys <4 <4 <4 0,00 0,00
De 85 anys i més <4 <4 <4 0,00 0,00
Total 741 396 1.137 100,00 4,27
% 65,17 34,83 100,00
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic