Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes. 2012 Santa Coloma de Gramenet Origen geogràfic: Àfrica occidental
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població estrangera total % vert. % sobre (1)
Districte I 4.037 124 10,91 3,07
Districte II 2.814 162 14,25 5,76
Districte III 1.787 78 6,86 4,36
Districte IV 3.105 122 10,73 3,93
Districte V 7.289 435 38,26 5,97
Districte VI 7.603 216 19,00 2,84
Total 26.635 1.137 100,00 4,27

Selecció d'origen geogràfic

Origen geogràfic