Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes. 2002 Santa Coloma de Gramenet Origen geogràfic: Bèlgica
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població estrangera total % vert. % sobre (1)
Districte I 1.205 0 0,00 0,00
Districte II 700 <4 33,33 0,29
Districte III 540 <4 16,67 0,19
Districte IV 886 0 0,00 0,00
Districte V 1.477 <4 33,33 0,14
Districte VI 1.461 <4 16,67 0,07
Total 6.269 6 100,00 0,10

Selecció d'origen geogràfic

Origen geogràfic