Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes. 2019 Santa Coloma de Gramenet Origen geogràfic: Bèlgica
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població estrangera total % vert. % sobre (1)
Districte I 3.895 <4 17,65 0,08
Districte II 2.514 <4 11,76 0,08
Districte III 1.781 <4 17,65 0,17
Districte IV 2.921 0 0,00 0,00
Districte V 6.796 4 23,53 0,06
Districte VI 7.263 5 29,41 0,07
Total 25.170 17 100,00 0,07

Selecció d'origen geogràfic

Origen geogràfic