Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes. 2008 Santa Coloma de Gramenet Origen geogràfic: Bulgària
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població estrangera total % vert. % sobre (1)
Districte I 3.457 16 13,45 0,46
Districte II 2.573 26 21,85 1,01
Districte III 1.489 6 5,04 0,40
Districte IV 2.548 17 14,29 0,67
Districte V 6.356 27 22,69 0,42
Districte VI 6.453 27 22,69 0,42
Total 22.876 119 100,00 0,52

Selecció d'origen geogràfic

Origen geogràfic