Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes. 2021 Santa Coloma de Gramenet Origen geogràfic: Guinea-Bissau
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població estrangera total % vert. % sobre (1)
Districte I 4.063 <4 20,00 0,02
Districte II 2.720 <4 40,00 0,07
Districte III 1.894 0 0,00 0,00
Districte IV 3.150 0 0,00 0,00
Districte V 7.070 <4 20,00 0,01
Districte VI 7.522 <4 20,00 0,01
Total 26.419 5 100,00 0,02

Selecció d'origen geogràfic

Origen geogràfic