Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes. 2002 Santa Coloma de Gramenet Origen geogràfic: Xile
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població estrangera total % vert. % sobre (1)
Districte I 1.205 5 11,90 0,41
Districte II 700 7 16,67 1,00
Districte III 540 4 9,52 0,74
Districte IV 886 11 26,19 1,24
Districte V 1.477 4 9,52 0,27
Districte VI 1.461 11 26,19 0,75
Total 6.269 42 100,00 0,67

Selecció d'origen geogràfic

Origen geogràfic