Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal. 2021 Santa Coloma de Gramenet Origen geogràfic: Paraguai
Homes Dones Total % sobre la població % sobre el total d'estrangers
De 0 a 4 anys <4 <4 <4 1,29 0,01
De 5 a 9 anys <4 <4 5 2,16 0,02
De 10 a 14 anys <4 <4 <4 1,29 0,01
De 15 a 19 anys 9 6 15 6,47 0,06
De 20 a 24 anys 10 20 30 12,93 0,11
De 25 a 29 anys 13 14 27 11,64 0,10
De 30 a 34 anys 19 16 35 15,09 0,13
De 35 a 39 anys 10 27 37 15,95 0,14
De 40 a 44 anys 7 19 26 11,21 0,10
De 45 a 49 anys <4 11 13 5,60 0,05
De 50 a 54 anys 7 8 15 6,47 0,06
De 55 a 59 anys 4 9 13 5,60 0,05
De 60 a 64 anys <4 6 6 2,59 0,02
De 65 a 69 anys <4 <4 <4 0,43 <0,01
De 70 a 74 anys <4 <4 <4 0,86 <0,01
De 75 a 79 anys <4 <4 <4 0,00 0,00
De 80 a 84 anys <4 <4 <4 0,43 <0,01
De 85 anys i més <4 <4 <4 0,00 0,00
Total 89 143 232 100,00 0,88
% 38,36 61,64 100,00
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic