Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes. 2011 Santa Coloma de Gramenet Origen geogràfic: Paraguai
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població estrangera total % vert. % sobre (1)
Districte I 4.241 49 22,69 1,16
Districte II 2.996 41 18,98 1,37
Districte III 1.786 22 10,19 1,23
Districte IV 3.117 33 15,28 1,06
Districte V 7.367 24 11,11 0,33
Districte VI 7.689 47 21,76 0,61
Total 27.196 216 100,00 0,79

Selecció d'origen geogràfic

Origen geogràfic