Alumnes residents i llocs d'estudi localitzats M

Alumnes residents i llocs d'estudi localitzats. Ensenyaments no universitaris Ribera d'Ebre.
Curs 2017-2018 Curs 2016-2017 Curs 2015-2016 Curs 2014-2015 Curs 2013-2014 Curs 2012-2013 Curs 2011-2012
Residents que estudien a la comarca 2.719 2.791 2.891 2.961 3.017 2.981 3.053
Estudien al mateix municipi 2.190 2.246 2.335 2.400 2.415 2.359 2.332
Estudien a un altre municipi 529 545 556 561 602 622 721
No residents que estudien a la comarca 71 95 85 90 89 98 92
No consta residència i estudien a la comarca 0 1 0 1 1 3 2
Residents que estudien a fora de la comarca 436 423 401 400 409 451 485
Llocs d'estudi localitzats (1) 2.790 2.887 2.976 3.052 3.107 3.082 3.147
Alumnes residents (2) 3.155 3.214 3.292 3.361 3.426 3.432 3.538
Unitats: Alumnes.
Font: Idescat, a partir de les dades de la matrícula del Departament d'Ensenyament.
(1) Llocs d'estudi localitzats = Residents que estudien a la comarca + No residents que estudien a la comarca + No consta residència i estudien a la comarca.
(2) Alumnes residents = Residents que estudien a la comarca + Residents que estudien a fora de la comarca.
Les dades es presenten segons la distribució territorial actualment vigent, que són les 41 comarques i Aran (d'acord amb la Llei 4/2015, de creació de la comarca del Moianès, que també modifica territorialment les comarques del Bages, Osona i el Vallès Oriental, i d'acord amb la Llei 1/2015, del règim especial d'Aran).

Geographical area: Ribera d'Ebre

Options
Search by name

Territorial or temporal disaggregation: By years

Territorial
  • ()
Temporal

Taules disponibles

You are here: