Alumnes residents i llocs d'estudi localitzats M

Alumnes residents i llocs d'estudi localitzats. Ensenyaments no universitaris Ribera d'Ebre.
Curs 2016-2017 Curs 2015-2016 Curs 2014-2015 Curs 2013-2014 Curs 2012-2013 Curs 2011-2012
Residents que estudien a la comarca 2.791 2.891 2.961 3.017 2.981 3.053
Estudien al mateix municipi 2.246 2.335 2.400 2.415 2.359 2.332
Estudien a un altre municipi 545 556 561 602 622 721
No residents que estudien a la comarca 95 85 90 89 98 92
No consta residència i estudien a la comarca 1 0 1 1 3 2
Residents que estudien a fora de la comarca 423 401 400 409 451 485
Llocs d'estudi localitzats (1) 2.887 2.976 3.052 3.107 3.082 3.147
Alumnes residents (2) 3.214 3.292 3.361 3.426 3.432 3.538
Unitats: Alumnes.
Font: Idescat, a partir de les dades de la matrícula del Departament d'Ensenyament.
(1) Llocs d'estudi localitzats = Residents que estudien a la comarca + No residents que estudien a la comarca + No consta residència i estudien a la comarca.
(2) Alumnes residents = Residents que estudien a la comarca + Residents que estudien a fora de la comarca.
Les dades es presenten segons la distribució territorial actualment vigent, que són les 41 comarques i Aran (d'acord amb la Llei 4/2015, de creació de la comarca del Moianès, que també modifica territorialment les comarques del Bages, Osona i el Vallès Oriental, i d'acord amb la Llei 1/2015, del règim especial d'Aran).

Geographical area: Ribera d'Ebre

Options
Search by name

Territorial or temporal disaggregation: By years

Territorial
  • ()
Temporal

Taules disponibles

You are here: