Saltar al contingut principal

Corredors i agents d'assegurances. Primes mitjançades. Per rams

Corredors d'assegurances. 2014-2018 Primes mitjançades. Per rams d'assegurança
2014 2015 2016 2017 2018
Rams vida 123.915,88 103.855,76 177.840,64 118.668,60 121.402,77
Rams no vida 572.238,04 585.822,00 607.976,43 628.380,66 643.990,19
Accidents 16.870,93 19.809,82 21.083,94 23.672,13 21.846,33
Malaltia 8.258,84 7.812,77 7.904,35 8.583,23 8.067,34
Assistència sanitària 69.237,87 74.432,62 82.059,21 85.770,88 85.045,55
Dependència 23,45 425,04 33,00 35,83 74,09
Vehicles 210.393,34 208.319,02 217.384,20 222.295,66 231.100,24
Transports 11.830,57 17.045,04 12.735,17 13.306,57 11.934,52
Incendis i elements naturals 14.509,64 13.489,16 15.793,63 15.563,05 14.672,70
Assegurances agràries combinades 8.001,67 7.034,07 9.087,01 9.807,15 8.406,94
Robatori o altres 626,42 609,27 602,43 737,54 562,36
Avaria de maquinària 1.094,69 1.279,12 916,84 835,75 929,96
Responsabilitat civil en general: riscs nuclears 113,07 95,49 38,52 90,43 133,23
Responsabilitat civil en general: altres riscs 47.526,51 47.751,42 51.512,96 55.713,58 58.990,12
Crèdit 15.591,43 14.221,67 14.133,48 13.152,84 12.272,97
Caució 872,57 1.554,70 746,61 571,77 1.762,64
Pèrdues diverses 567,18 564,67 481,82 509,16 657,63
Defensa jurídica 4.249,24 4.012,18 4.372,40 4.648,63 5.172,61
Assistència 3.951,31 4.494,94 5.300,42 4.403,60 6.039,99
Decessos 1.976,01 2.525,35 2.384,92 2.647,87 2.781,51
Multirisc llar 55.939,65 56.700,73 57.795,31 59.552,42 62.074,90
Multirisc comunitats 33.272,89 34.246,56 34.150,61 34.995,99 37.314,17
Multirisc comerços 20.389,18 20.218,95 19.867,72 20.143,67 19.166,26
Multirisc industrials 38.618,11 39.731,20 40.711,23 43.093,34 46.622,61
Altres multiriscs 8.323,47 9.448,20 8.880,65 8.249,56 8.361,51
Total 696.153,92 689.677,76 785.817,07 747.049,26 765.392,96
Unitats: Milers d'euros.
Font: Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda. Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor.
Agents d'assegurances vinculats. 2014-2018 Primes mitjançades. Per rams d'assegurança
2014 2015 2016 2017 2018
Rams vida 16.396,97 15.388,43 15.396,93 13.738,48 13.948,71
Rams no vida 42.875,16 47.477,95 50.941,07 51.590,70 48.005,91
Accidents 1.128,47 1.066,85 1.048,41 1.049,77 968,51
Malaltia 949,78 1.003,26 1.069,46 936,75 896,93
Assistència sanitària 6.699,10 7.547,15 7.923,25 8.555,50 8.695,10
Dependència 14,26 303,14 215,88 237,47 237,47
Vehicles 17.106,97 19.571,19 22.287,74 22.350,24 19.146,37
Transports 427,96 535,40 814,88 734,77 377,68
Incendis i elements naturals 8,95 9,08 20,53 17,36 22,64
Assegurances agràries combinades 176,55 206,18 180,80 154,47 273,77
Robatori o altres 19,71 93,32 61,48 10,85 20,87
Avaria de maquinària 36,73 61,15 59,77 47,92 50,95
Responsabilitat civil en general: riscs nuclears 0,00 0,00 0,00 14,92 0,00
Responsabilitat civil en general: altres riscs 2.142,51 2.154,62 1.725,43 1.914,94 1.937,54
Crèdit 0,07 0,66 4,68 0,08 0,08
Caució 0,00 0,00 0,80 0,35 0,36
Pèrdues diverses 58,18 58,81 71,53 79,09 75,30
Defensa jurídica 364,62 363,57 501,58 495,73 397,34
Assistència 60,56 80,30 196,08 203,53 305,03
Decessos 247,32 332,18 264,35 308,01 338,93
Multirisc llar 5.345,82 5.516,35 5.612,50 5.808,41 5.627,15
Multirisc comunitats 3.194,81 3.541,56 3.814,25 3.775,11 3.949,09
Multirisc comerços 1.894,50 1.901,67 1.892,67 1.896,41 1.813,73
Multirisc industrials 2.662,51 2.772,45 2.708,46 2.572,10 2.506,84
Altres multiriscs 335,79 359,05 466,54 426,90 364,23
Total 59.272,13 62.866,37 66.338,00 65.329,18 61.954,62
Unitats: Milers d'euros.
Font: Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda. Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor.
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/1001