Saltar al contingut principal

Corredors i agents d'assegurances. Primes mitjançades. Per rams

Corredors d'assegurances. 2013-2017 Primes mitjançades. Per rams d'assegurança
2013 2014 2015 2016 2017
Rams vida 139.210,04 123.915,88 103.855,76 177.840,64 118.668,60
Rams no vida 586.810,15 572.238,04 585.822,00 607.976,43 628.380,66
Accidents 18.248,36 16.870,93 19.809,82 21.083,94 23.672,13
Malaltia 15.068,63 8.258,84 7.812,77 7.904,35 8.583,23
Assistència sanitària 56.352,02 69.237,87 74.432,62 82.059,21 85.770,88
Dependència 78,20 23,45 425,04 33,00 35,83
Vehicles 222.180,11 210.393,34 208.319,02 217.384,20 222.295,66
Transports 13.612,26 11.830,57 17.045,04 12.735,17 13.306,57
Incendis i elements naturals 17.787,70 14.509,64 13.489,16 15.793,63 15.563,05
Assegurances agràries combinades 8.700,58 8.001,67 7.034,07 9.087,01 9.807,15
Robatori o altres 863,10 626,42 609,27 602,43 737,54
Avaria de maquinària 1.374,88 1.094,69 1.279,12 916,84 835,75
Responsabilitat civil en general: riscs nuclears 284,57 113,07 95,49 38,52 90,43
Responsabilitat civil en general: altres riscs 47.399,03 47.526,51 47.751,42 51.512,96 55.713,58
Crèdit 10.396,53 15.591,43 14.221,67 14.133,48 13.152,84
Caució 929,65 872,57 1.554,70 746,61 571,77
Pèrdues diverses 667,42 567,18 564,67 481,82 509,16
Defensa jurídica 6.369,13 4.249,24 4.012,18 4.372,40 4.648,63
Assistència 3.205,33 3.951,31 4.494,94 5.300,42 4.403,60
Decessos 3.851,22 1.976,01 2.525,35 2.384,92 2.647,87
Multirisc llar 57.147,51 55.939,65 56.700,73 57.795,31 59.552,42
Multirisc comunitats 33.555,34 33.272,89 34.246,56 34.150,61 34.995,99
Multirisc comerços 20.596,41 20.389,18 20.218,95 19.867,72 20.143,67
Multirisc industrials 41.441,27 38.618,11 39.731,20 40.711,23 43.093,34
Altres multiriscs 6.700,91 8.323,47 9.448,20 8.880,65 8.249,56
Total 726.020,18 696.153,92 689.677,76 785.817,07 747.049,26
Unitats: Milers d'euros.
Font: Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda. Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor.
Agents d'assegurances vinculats. 2013-2017 Primes mitjançades. Per rams d'assegurança
2013 2014 2015 2016 2017
Rams vida 13.863,57 16.396,97 15.388,43 15.396,93 13.738,48
Rams no vida 43.800,54 42.875,16 47.477,95 50.941,07 51.590,70
Accidents 1.098,13 1.128,47 1.066,85 1.048,41 1.049,77
Malaltia 906,24 949,78 1.003,26 1.069,46 936,75
Assistència sanitària 7.035,54 6.699,10 7.547,15 7.923,25 8.555,50
Dependència 16,53 14,26 303,14 215,88 237,47
Vehicles 17.287,04 17.106,97 19.571,19 22.287,74 22.350,24
Transports 346,52 427,96 535,40 814,88 734,77
Incendis i elements naturals 16,77 8,95 9,08 20,53 17,36
Assegurances agràries combinades 219,40 176,55 206,18 180,80 154,47
Robatori o altres 90,76 19,71 93,32 61,48 10,85
Avaria de maquinària 57,80 36,73 61,15 59,77 47,92
Responsabilitat civil en general: riscs nuclears 8,08 0,00 0,00 0,00 14,92
Responsabilitat civil en general: altres riscs 2.809,82 2.142,51 2.154,62 1.725,43 1.914,94
Crèdit 0,00 0,07 0,66 4,68 0,08
Caució 0,07 0,00 0,00 0,80 0,35
Pèrdues diverses 105,29 58,18 58,81 71,53 79,09
Defensa jurídica 420,12 364,62 363,57 501,58 495,73
Assistència 41,31 60,56 80,30 196,08 203,53
Decessos 201,98 247,32 332,18 264,35 308,01
Multirisc llar 5.109,54 5.345,82 5.516,35 5.612,50 5.808,41
Multirisc comunitats 3.022,44 3.194,81 3.541,56 3.814,25 3.775,11
Multirisc comerços 1.730,04 1.894,50 1.901,67 1.892,67 1.896,41
Multirisc industrials 2.696,67 2.662,51 2.772,45 2.708,46 2.572,10
Altres multiriscs 580,47 335,79 359,05 466,54 426,90
Total 57.664,11 59.272,13 62.866,37 66.338,00 65.329,18
Unitats: Milers d'euros.
Font: Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda. Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor.
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/1001