Saltar al contingut principal

Corredors i agents d'assegurances. Primes mitjançades. Per rams

Corredors d'assegurances. 2015-2019 Primes mitjançades. Per rams d'assegurança
2015 2016 2017 2018 2019
Rams vida 103.855,76 177.840,64 118.668,60 121.402,77 173.202,30
Rams no vida 585.822,00 607.976,43 628.380,66 643.990,19 588.316,00
Accidents 19.809,82 21.083,94 23.672,13 21.846,33 20.005,11
Malaltia 7.812,77 7.904,35 8.583,23 8.067,34 7.880,98
Assistència sanitària 74.432,62 82.059,21 85.770,88 85.045,55 72.512,77
Dependència 425,04 33,00 35,83 74,09 47,10
Vehicles 208.319,02 217.384,20 222.295,66 231.100,24 222.404,43
Transports 17.045,04 12.735,17 13.306,57 11.934,52 10.790,69
Incendis i elements naturals 13.489,16 15.793,63 15.563,05 14.672,70 2.380,15
Assegurances agràries combinades 7.034,07 9.087,01 9.807,15 8.406,94 9.364,32
Robatori o altres 609,27 602,43 737,54 562,36 497,58
Avaria de maquinària 1.279,12 916,84 835,75 929,96 934,48
Responsabilitat civil en general: riscs nuclears 95,49 38,52 90,43 133,23 36,99
Responsabilitat civil en general: altres riscs 47.751,42 51.512,96 55.713,58 58.990,12 44.683,57
Crèdit 14.221,67 14.133,48 13.152,84 12.272,97 5.322,43
Caució 1.554,70 746,61 571,77 1.762,64 545,23
Pèrdues diverses 564,67 481,82 509,16 657,63 734,72
Defensa jurídica 4.012,18 4.372,40 4.648,63 5.172,61 5.217,53
Assistència 4.494,94 5.300,42 4.403,60 6.039,99 4.607,27
Decessos 2.525,35 2.384,92 2.647,87 2.781,51 2.870,31
Multirisc llar 56.700,73 57.795,31 59.552,42 62.074,90 63.529,00
Multirisc comunitats 34.246,56 34.150,61 34.995,99 37.314,17 38.708,93
Multirisc comerços 20.218,95 19.867,72 20.143,67 19.166,26 18.426,06
Multirisc industrials 39.731,20 40.711,23 43.093,34 46.622,61 47.715,51
Altres multiriscs 9.448,20 8.880,65 8.249,56 8.361,51 9.100,81
Total 689.677,76 785.817,07 747.049,26 765.392,96 761.518,30
Unitats: Milers d'euros.
Font: Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda. Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor.
Agents d'assegurances vinculats. 2015-2019 Primes mitjançades. Per rams d'assegurança
2015 2016 2017 2018 2019
Rams vida 15.388,43 15.396,93 13.738,48 13.948,71 7.613,78
Rams no vida 47.477,95 50.941,07 51.590,70 48.005,91 43.798,84
Accidents 1.066,85 1.048,41 1.049,77 968,51 753,82
Malaltia 1.003,26 1.069,46 936,75 896,93 738,11
Assistència sanitària 7.547,15 7.923,25 8.555,50 8.695,10 8.858,93
Dependència 303,14 215,88 237,47 237,47 0,00
Vehicles 19.571,19 22.287,74 22.350,24 19.146,37 17.554,48
Transports 535,40 814,88 734,77 377,68 328,67
Incendis i elements naturals 9,08 20,53 17,36 22,64 21,89
Assegurances agràries combinades 206,18 180,80 154,47 273,77 291,89
Robatori o altres 93,32 61,48 10,85 20,87 12,23
Avaria de maquinària 61,15 59,77 47,92 50,95 48,34
Responsabilitat civil en general: riscs nuclears 0,00 0,00 14,92 0,00 0,00
Responsabilitat civil en general: altres riscs 2.154,62 1.725,43 1.914,94 1.937,54 1.610,68
Crèdit 0,66 4,68 0,08 0,08 0,08
Caució 0,00 0,80 0,35 0,36 0,36
Pèrdues diverses 58,81 71,53 79,09 75,30 101,98
Defensa jurídica 363,57 501,58 495,73 397,34 422,98
Assistència 80,30 196,08 203,53 305,03 408,79
Decessos 332,18 264,35 308,01 338,93 379,00
Multirisc llar 5.516,35 5.612,50 5.808,41 5.627,15 4.689,78
Multirisc comunitats 3.541,56 3.814,25 3.775,11 3.949,09 3.622,35
Multirisc comerços 1.901,67 1.892,67 1.896,41 1.813,73 1.647,41
Multirisc industrials 2.772,45 2.708,46 2.572,10 2.506,84 2.024,56
Altres multiriscs 359,05 466,54 426,90 364,23 282,52
Total 62.866,37 66.338,00 65.329,18 61.954,62 51.412,62
Unitats: Milers d'euros.
Font: Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda. Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor.