Saltar al contingut principal

Ensenyaments universitaris. Alumnes residents i llocs d'estudi localitzats. Comarques i Aran

Alumnes residents i llocs d'estudi universitaris localitzats. Curs 2018/2019 Comarques i Aran
Residents que estudien al mateix municipi Residents que estudien a la resta de la comarca No residents que estudien a la comarca No consta residència i estudien a la comarca Residents que estudien a la resta de Catalunya Llocs d'estudi localitzats (1) Alumnes residents (2)
Alt Camp 0 0 0 0 925 0 925
Alt Empordà 0 0 0 0 2.230 0 2.230
Alt Penedès 0 0 0 0 2.140 0 2.140
Alt Urgell 0 0 0 0 365 0 365
Alta Ribagorça 0 0 0 0 55 0 55
Anoia 20 25 140 15 2.070 205 2.120
Aran 0 0 0 0 155 0 155
Bages 350 435 1.290 545 2.820 2.620 3.605
Baix Camp 420 235 2.345 50 3.355 3.050 4.010
Baix Ebre 115 110 650 130 1.250 1.005 1.475
Baix Empordà 0 0 0 0 2.290 0 2.290
Baix Llobregat 80 360 1.345 60 16.330 1.845 16.770
Baix Penedès 30 35 270 0 1.395 335 1.465
Barcelonès 32.820 8.005 54.420 7.970 12.305 103.215 53.130
Berguedà 0 0 0 0 745 0 745
Cerdanya 0 0 0 0 220 0 220
Conca de Barberà 0 0 0 0 355 0 355
Garraf 135 100 1.130 35 2.595 1.405 2.835
Garrigues 0 0 0 0 370 0 370
Garrotxa 0 0 0 0 1.060 0 1.060
Gironès 1.510 1.255 8.750 970 1.655 12.490 4.420
Maresme 420 955 2.140 40 8.730 3.560 10.110
Moianès 0 0 0 0 375 0 375
Montsià 10 20 60 5 1.065 100 1.095
Noguera 0 0 0 0 720 0 720
Osona 245 705 3.670 0 2.685 4.625 3.635
Pallars Jussà 0 0 0 0 250 0 250
Pallars Sobirà 0 0 0 0 120 0 120
Pla d'Urgell 0 0 0 0 760 0 760
Pla de l'Estany 0 0 0 0 730 0 730
Priorat 0 0 0 0 175 0 175
Ribera d'Ebre 0 0 0 0 475 0 475
Ripollès 0 0 0 0 410 0 410
Segarra 0 0 0 0 475 0 475
Segrià 2.150 885 5.490 595 1.450 9.120 4.485
Selva 0 0 0 0 2.885 0 2.885
Solsonès 0 0 0 0 300 0 300
Tarragonès 1.545 1.080 5.290 240 2.490 8.150 5.110
Terra Alta 0 0 0 0 225 0 225
Urgell 0 0 0 0 765 0 765
Vallès Occidental 2.120 10.540 25.720 1.900 8.495 40.280 21.160
Vallès Oriental 0 35 250 0 8.660 285 8.695
Catalunya 41.985 .. .. .. .. 192.285 163.710
Unitats: Alumnes.
Font: Idescat. Estadística de la mobilitat obligada per raó d'estudis universitaris.
(1) Llocs d'estudi localitzats= Residents que estudien al mateix municipi + Residents que estudien a la resta de la comarca + No residents que estudien a la comarca + No consta residència i estudien a la comarca.
(2) Alumnes residents= Residents que estudien al mateix municipi + Residents que estudien a la resta de la comarca + Residents que estudien a la resta de Catalunya.
Nota: Els resultats estan arrodonits a valors múltiples de 5. Per aquesta raó algun total pot no coincidir amb la suma de la seva desagregació.
Alumnes residents per lloc d'estudi. Curs 2018/2019 Comarques i Aran
Lloc d'estudi
Estudien al mateix municipi Estudien a la resta de la comarca Estudien a la resta de Catalunya Total d'alumnes residents
Alt Camp 0 0 925 925
Alt Empordà 0 0 2.230 2.230
Alt Penedès 0 0 2.140 2.140
Alt Urgell 0 0 365 365
Alta Ribagorça 0 0 55 55
Anoia 20 25 2.070 2.120
Aran 0 0 155 155
Bages 350 435 2.820 3.605
Baix Camp 420 235 3.355 4.010
Baix Ebre 115 110 1.250 1.475
Baix Empordà 0 0 2.290 2.290
Baix Llobregat 80 360 16.330 16.770
Baix Penedès 30 35 1.395 1.465
Barcelonès 32.820 8.005 12.305 53.130
Berguedà 0 0 745 745
Cerdanya 0 0 220 220
Conca de Barberà 0 0 355 355
Garraf 135 100 2.595 2.835
Garrigues 0 0 370 370
Garrotxa 0 0 1.060 1.060
Gironès 1.510 1.255 1.655 4.420
Maresme 420 955 8.730 10.110
Moianès 0 0 375 375
Montsià 10 20 1.065 1.095
Noguera 0 0 720 720
Osona 245 705 2.685 3.635
Pallars Jussà 0 0 250 250
Pallars Sobirà 0 0 120 120
Pla d'Urgell 0 0 760 760
Pla de l'Estany 0 0 730 730
Priorat 0 0 175 175
Ribera d'Ebre 0 0 475 475
Ripollès 0 0 410 410
Segarra 0 0 475 475
Segrià 2.150 885 1.450 4.485
Selva 0 0 2.885 2.885
Solsonès 0 0 300 300
Tarragonès 1.545 1.080 2.490 5.110
Terra Alta 0 0 225 225
Urgell 0 0 765 765
Vallès Occidental 2.120 10.540 8.495 21.160
Vallès Oriental 0 35 8.660 8.695
Catalunya 41.985 24.785 96.945 163.710
Unitats: Alumnes.
Font: Idescat. Estadística de la mobilitat obligada per raó d'estudis universitaris.
Nota: Els resultats estan arrodonits a valors múltiples de 5. Per aquesta raó algun total pot no coincidir amb la suma de la seva desagregació.
Llocs d'estudi localitzats per lloc de residència de l'alumne. Curs 2018/2019 Comarques i Aran
Lloc de residència
Resideixen al mateix municipi Resideixen a la resta de la comarca Resideixen a la resta de Catalunya Resideixen fora de Catalunya No consta residència de l'alumne Total de llocs d'estudi localitzats
Alt Camp 0 0 0 0 0 0
Alt Empordà 0 0 0 0 0 0
Alt Penedès 0 0 0 0 0 0
Alt Urgell 0 0 0 0 0 0
Alta Ribagorça 0 0 0 0 0 0
Anoia 20 25 75 65 15 205
Aran 0 0 0 0 0 0
Bages 350 435 1.100 190 545 2.620
Baix Camp 420 235 1.630 715 50 3.050
Baix Ebre 115 110 360 290 130 1.005
Baix Empordà 0 0 0 0 0 0
Baix Llobregat 80 360 1.200 145 60 1.845
Baix Penedès 30 35 250 20 0 335
Barcelonès 32.820 8.005 47.020 7.400 7.970 103.215
Berguedà 0 0 0 0 0 0
Cerdanya 0 0 0 0 0 0
Conca de Barberà 0 0 0 0 0 0
Garraf 135 100 1.030 100 35 1.405
Garrigues 0 0 0 0 0 0
Garrotxa 0 0 0 0 0 0
Gironès 1.510 1.255 8.055 695 970 12.490
Maresme 420 955 2.020 120 40 3.560
Moianès 0 0 0 0 0 0
Montsià 10 20 55 5 5 100
Noguera 0 0 0 0 0 0
Osona 245 705 3.025 645 0 4.625
Pallars Jussà 0 0 0 0 0 0
Pallars Sobirà 0 0 0 0 0 0
Pla d'Urgell 0 0 0 0 0 0
Pla de l'Estany 0 0 0 0 0 0
Priorat 0 0 0 0 0 0
Ribera d'Ebre 0 0 0 0 0 0
Ripollès 0 0 0 0 0 0
Segarra 0 0 0 0 0 0
Segrià 2.150 885 3.870 1.620 595 9.120
Selva 0 0 0 0 0 0
Solsonès 0 0 0 0 0 0
Tarragonès 1.545 1.080 4.695 595 240 8.150
Terra Alta 0 0 0 0 0 0
Urgell 0 0 0 0 0 0
Vallès Occidental 2.120 10.540 22.315 3.405 1.900 40.280
Vallès Oriental 0 35 245 5 0 285
Catalunya 41.985 24.785 96.945 16.010 12.565 192.285
Unitats: Alumnes.
Font: Idescat. Estadística de la mobilitat obligada per raó d'estudis universitaris.
Nota: Els resultats estan arrodonits a valors múltiples de 5. Per aquesta raó algun total pot no coincidir amb la suma de la seva desagregació.
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/1006