Saltar al contingut principal

Instal·lacions portuàries. Comarques i Aran, i províncies

Instal·lacions portuàries. 2017 Comarques i Aran, i províncies (1/2)
Port esportiu Port comercial/ industrial Marina Dàrsena esportiva (1) Dàrsena pesquera Dàrsena comercial
Font: Departament de Territori i Sostenibilitat; Ports de la Generalitat.
(1) No s'hi han inclòs els embarcadors.
Alt Empordà 2 0 2 4 4 0
Baix Camp 1 0 0 1 1 0
Baix Ebre 2 0 0 3 3 0
Baix Empordà 4 0 0 3 3 1
Baix Penedès 2 0 0 0 0 0
Barcelonès 3 1 0 0 0 0
Garraf 3 1 0 1 1 1
Maresme 4 0 0 1 3 0
Montsià 0 1 0 2 2 1
Selva 1 0 0 1 1 0
Tarragonès 3 1 0 0 1 0
Catalunya 25 4 2 16 19 3
Barcelona 10 2 0 2 4 1
Girona 7 0 2 8 8 1
Tarragona 8 2 0 6 7 1
Instal·lacions portuàries. 2017 Comarques i Aran, i províncies (2/2)
Embarcador Instal·lació marítima Total instal·lacions portuàries (2) Total Ports (3) Amarradors (4) (5)
Font: Departament de Territori i Sostenibilitat; Ports de la Generalitat.
(2) Ports esportius, marines, dàrsenes, embarcadors i instal.lacions marítimes.
(3) No s’hi han inclòs els embarcadors ni les dàrsenes pesqueres de Mataró, el Masnou, Badalona i Torredembarra.
(4) Inclou els amarradors esportius de les autoritats portuàries de Barcelona i Tarragona.
(5) A 31.12.2016
Alt Empordà 0 1 13 8 9.674
Baix Camp 0 0 3 2 1.060
Baix Ebre 2 1 11 5 1.374
Baix Empordà 0 1 12 7 4.411
Baix Penedès 0 0 2 2 740
Barcelonès 0 1 4 4 2.369
Garraf 0 1 7 5 3.757
Maresme 0 5 13 5 4.071
Montsià 2 0 7 3 2.003
Selva 0 0 3 2 856
Tarragonès 0 1 5 4 2.089
Catalunya 4 11 80 47 32.404
Barcelona 0 7 24 14 10.197
Girona 0 2 28 17 14.941
Tarragona 4 2 28 16 7.266