Saltar al contingut principal
Sector serveis. 2015-2017 Principals resultats. Per agrupacions d'activitat CCAE-2009
2015 2016 2017
Empreses (nombre) 385.415 436.303 426.209
Establiments (nombre) 427.021 458.227 471.608
Persones ocupades (nombre) 1.629.779 1.734.090 1.792.352
Ingressos d'explotació 229.799.193 244.353.061 255.712.228
Volum de negoci 220.869.913 235.981.527 246.765.880
Treballs realitzats per a l'actiu 494.319 568.057 711.743
Subvencions a l'explotació 3.536.319 2.675.734 2.731.611
Resta d'ingressos d'explotació 4.898.641 5.127.742 5.502.995
Variació existències primeres matèries, proveïments i mercaderies 1.057.941 766.993 366.357
Variació existències productes acabats i en curs 82.737 155.440 -81.721
Despeses d'explotació 218.536.541 229.315.190 239.268.494
Consum de mercaderies 100.127.717 109.923.021 114.189.688
Consum de primeres matèries i altres proveïments 12.719.009 13.042.055 13.380.645
Treballs realitzats per altres empreses 15.059.846 14.885.275 15.902.752
Despeses de personal 40.360.568 41.463.451 44.138.335
Sous i salaris 31.865.803 32.631.654 34.765.573
Càrregues socials i altres despeses de personal 8.494.765 8.831.797 9.372.762
Despeses en serveis exteriors 36.825.663 39.529.792 41.907.571
Dotacions per a amortitzacions 6.518.554 7.131.080 7.309.043
Resta de despeses d'explotació 6.925.185 3.340.516 2.440.460
Inversió bruta en actius materials 7.112.237 8.116.550 8.846.507
Inversió bruta en actius intangibles 2.751.001 1.532.877 1.835.753
Resultat de l'exercici 10.373.131 11.000.148 9.090.241
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l’Estadística estructural d’empreses del sector serveis de l'INE.
Nota: L'any 2016 es van aplicar millores metodològiques a l'Estadística estructural d'empreses; per tant, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/1037