Saltar al contingut principal
Sector serveis. 2015-2017 Macromagnituds. Per agrupacions d'activitat CCAE-2009
2015 2016 2017
Valor de la producció 110.888.011 116.873.874 122.696.968
Consum de primeres matèries i altres proveïments 12.719.009 13.042.055 13.380.645
Despeses en serveis exteriors 36.825.663 39.529.792 41.907.571
Valor afegit brut a preus de mercat 61.343.340 64.302.027 67.408.753
Impostos sobre la producció i els productes 1.372.360 1.276.231 1.400.236
Subvencions a l'explotació 3.536.319 2.675.734 2.731.611
Valor afegit brut al cost de factors 63.507.299 65.701.530 68.740.127
Despeses de personal 40.360.568 41.463.451 44.138.335
Excedent brut d'explotació 23.146.731 24.238.078 24.601.792
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Nota: L'any 2016 es van aplicar millores metodològiques a l'Estadística estructural d'empreses; per tant, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/1038/2017