Saltar al contingut principal

Nivell de formació assolit per la població de 15 anys i més. Nivells de formació. Comarques i Aran, àmbits i províncies. Metodologia

  Aspectes metodològics

  L'Estadística dels estudis de la població té per objectiu oferir dades dels estudis de les persones de 15 anys o més residents a Catalunya, per tal de poder caracteritzar la societat catalana en relació amb el seu nivell de formació assolit. Aquesta Estadística proporciona informació sobre el nivell d'estudis més alt aconseguit per la persona, estudiï o no en la data de referència. Es considera que una persona ha assolit un determinat nivell de formació quan ha finalitzat i ha aprovat tots els cursos d'aquest nivell i es troba en condicions d'obtenir el títol o diploma corresponent.

  Les dades s'obtenen a partir del Registre estadístic de població i de l'aprofitament estadístic de registres administratius i d'operacions estadístiques de base censal.

  La classificació utilitzada és la CCED-2020 (A) adaptada, que consta dels nivells següents:

  • 01: Analfabets
  • 02: Estudis primaris incomplets
  • 03: Educació primària
  • 04: Primera etapa d'educació secundària i similar
  • 05: Segona etapa d'educació secundària, amb orientació general
  • 06: Segona etapa d'educació secundària, amb orientació professional
  • 07: Educació postsecundària no superior
  • 08: Ensenyaments de grau superior de formació professional, arts plàstiques i disseny, i esportius i equivalents; títols universitaris propis que requereixen el títol de batxillerat, de durada igual o superior a dos anys
  • 09: Graus universitaris de fins a 240 crèdits ECTS, diplomatures, títols universitaris propis d'expert o especialista i similars
  • 10: Graus universitaris de més de 240 crèdits ECTS, llicenciatures i equivalents
  • 11: Màsters, especialitats en ciències de la salut pel sistema de residència i similars
  • 12: Doctorat universitari

  Aquesta classificació és la que l'INE aplica per al Cens 2021. La CCED-2020 (A) adaptada consta de 12 nivells i és una ampliació de la Classificació catalana d'educació segons el nivell de formació assolit, CCED-2020 (A), que té 9 nivells.

  L'estadística té periodicitat anual i la data de de referència és l'1 de gener de cada any.

  La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".