Saltar al contingut principal

Pla d'espais d'interès natural (PEIN). Comarques i Aran, i àmbits

Pla d'espais d'interès natural (PEIN). 2019 Comarques i Aran, i àmbits
Superfície PEIN (1) Superfície total (2) % PEIN sobre sup. terrestre
Alt Camp 15.054 53.763 28,0
Alt Empordà 49.790 135.688 36,7
Alt Penedès 12.492 59.253 21,1
Alt Urgell 50.116 144.720 34,6
Alta Ribagorça 20.919 42.722 49,0
Anoia 13.161 86.705 15,2
Aran 37.395 63.299 59,1
Bages 14.717 109.280 13,5
Baix Camp 21.795 69.707 31,3
Baix Ebre 38.263 100.194 38,2
Baix Empordà 26.542 70.127 37,8
Baix Llobregat 14.266 48.766 29,3
Baix Penedès 9.189 29.645 31,0
Barcelonès 2.072 14.631 14,2
Berguedà 40.016 118.523 33,8
Cerdanya 20.564 54.646 37,6
Conca de Barberà 18.598 65.059 28,6
Garraf 8.373 18.531 45,2
Garrigues 6.999 79.718 8,8
Garrotxa 39.640 73.332 54,1
Gironès 18.171 57.583 31,6
Maresme 10.318 39.790 25,9
Moianès 12.737 33.729 37,8
Montsià 29.357 73.430 40,0
Noguera 57.218 178.386 32,1
Osona 28.743 124.698 23,0
Pallars Jussà 46.221 134.350 34,4
Pallars Sobirà 101.559 137.822 73,7
Pla d'Urgell 466 30.543 1,5
Pla de l'Estany 1.658 26.332 6,3
Priorat 25.443 49.801 51,1
Ribera d'Ebre 23.433 82.715 28,3
Ripollès 35.802 95.689 37,4
Segarra 23.142 72.359 32,0
Segrià 15.887 139.562 11,4
Selva 23.006 99.404 23,1
Solsonès 25.953 100.021 25,9
Tarragonès 2.586 32.058 8,1
Terra Alta 23.497 74.266 31,6
Urgell 16.900 57.829 29,2
Vallès Occidental 14.951 58.306 25,6
Vallès Oriental 26.855 73.524 36,5
Catalunya (àmbit terrestre) 1.023.862 3.210.507 31,9
Catalunya (àmbit marí) 85.637 : :
Metropolità 68.462 235.017 29,1
Comarques Gironines 194.607 558.156 34,9
Camp de Tarragona 83.476 270.388 30,9
Terres de l'Ebre 114.551 330.605 34,6
Ponent 120.612 558.397 21,6
Comarques Centrals 122.631 505.749 24,2
Alt Pirineu i Aran 276.774 577.559 47,9
Penedès 42.750 174.635 24,5
Unitats: Hectàrees.
Font: Departament de Territori i Sostenibilitat.
(1) Càlculs realitzats de la superposició, mitjançant mètodes SIG, de la base municipal 1:5.000 de l'ICGC (versió 01/01/2018) i la base cartogràfica del Pla d'Espais d'Interés Natural 1:50.000 del Departament de Territori i Sostenibilitat. Per aquesta raó, els valors que apareixen en aquesta taula no són exactes i tenen caràcter orientatiu.
(2) Base muncipal 1:5.000 de l'ICGC (versió 01/01/2020).