Saltar al contingut principal

Qualitat de l'aigua. Controls efectuats en aigües continentals

Qualitat de l'aigua. 2017 Controls efectuats en aigües continentals (superficials i subterrànies) i costaneres
Tipus de control
Estacions de control elements fisicoquímics substàncies prioritàries elements biològics control piezomètric total
Rius 306 2.140 176 171 .. 2.487
Embassaments 13 9 11 9 .. 29
Zones humides 76 110 20 110 .. 240
Estanys 1 0 1 0 .. 1
Aigües costaneres i badies 352 548 255 688 .. 1.491
Aigües subterrànies 1.207 1.369 329 0 240 1.938
Total 1.955 4.176 792 978 240 6.186
Font: Agència Catalana de l'Aigua.
Notes:
- A partir de l'any 2007, s'inicia una nova etapa d'adaptació als requeriments establerts per la Directiva marc de l'aigua. El control de les aigües superficials es fa d'acord amb el que estableix el corresponent Programa de seguiment i control vigent en cada període de 6 anys, i que s'ha concretat en els mostrejos i controls que s'especifiquen en aquesta taula.
- Els números corresponents a Embassaments, Zones humides i Estanys corresponen a nombre de punts mostrejats el 2016. No està indicat el nombre de mostrejos realitzats a cada punt, ni el nombre d'elements analitzats inclosos dintre del paquet "fisicoquímics" o "biològics".
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/232/2017