Saltar al contingut principal

Estacions depuradores d'aigües residuals. Rendiments globals

Estacions depuradores d'aigües residuals. 2015-2019 Rendiments globals
2015 2016 2017 2018 2019
Depuradores en servei 495 510 516 518 523
Depuradores analitzades (1) 474 493 : 509 509
Cabal tractat (1.000 m3/dia) 1.704,0 1.713,0 1.742,0 1.891,0 1.784,5
Cabal tractat hm3/any 622,0 626,9 635,8 690,2 651,2
Rendiment mitjà d'eliminació (%)
matèria en suspensió 94,7 94,0 94,0 95,1 95,4
demanda bioquímica d'oxigen 95,4 96,0 96,0 95,9 96,3
demanda química d'oxigen 93,4 94,0 94,3 92,7 93,2
Font: Agència Catalana de l'Aigua.
(1) Hi ha sistemes que no s'han analitzat perquè han entrat a finals d'any, o perquè no ha estat possible agafar-ne una mostra perquè es tracta d'instal·lacions tipus fossa sèptica o infiltració, o bé perquè són plantes amb un funcionament estacional.
Nota: Només s'hi inclouen les depuradores públiques.