Saltar al contingut principal

Estacions depuradores d'aigües residuals. Rendiments globals

Estacions depuradores d'aigües residuals. 2013-2017 Rendiments globals
2013 2014 2015 2016 2017
Depuradores en servei 455 489 495 510 516
Depuradores analitzades (1) 430 475 474 493 :
Cabal tractat (1.000 m3/dia) 1.788,2 1.723,5 1.704,0 1.713,0 1.742,0
Cabal tractat hm3/any 652,7 629,1 622,0 626,9 635,8
Rendiment mitjà d'eliminació (%)
matèria en suspensió 93,0 94,0 94,7 94,0 94,0
demanda bioquímica d'oxigen 94,0 95,1 95,4 96,0 96,0
demanda química d'oxigen 91,0 92,7 93,4 94,0 94,3
Font: Agència Catalana de l'Aigua.
(1) Hi ha sistemes que no s'han analitzat perquè han entrat a finals d'any, o perquè no ha estat possible agafar-ne una mostra perquè es tracta d'instal·lacions tipus fossa sèptica o infiltració, o bé perquè són plantes amb un funcionament estacional.
Nota: Només s'hi inclouen les depuradores públiques.
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/235/2017