Saltar al contenido principal

Inmigraciones, emigraciones y saldos migratorios internos. Comarcas y Aran, ámbitos y provincias

Migraciones internas. 2017 Inmigraciones. Por lugar de procedencia. Comarcas y Aran, ámbitos y provincias
Dentro de la com./ /ámbito/prov. Del resto de Cataluña Del resto de España
Alt Camp 529 937 211
Alt Empordà 3.369 1.894 1.040
Alt Penedès 1.718 2.782 512
Alt Urgell 277 322 198
Alta Ribagorça 11 98 33
Anoia 2.162 2.759 700
Aran 149 187 228
Bages 2.921 3.029 846
Baix Camp 2.479 3.654 1.307
Baix Ebre 775 1.017 476
Baix Empordà 2.495 2.374 781
Baix Llobregat 11.238 15.887 4.681
Baix Penedès 2.091 4.112 861
Barcelonès 22.187 28.795 19.636
Berguedà 572 841 132
Cerdanya 244 557 194
Conca de Barberà 162 415 94
Garraf 2.355 3.966 975
Garrigues 107 397 70
Garrotxa 767 1.072 293
Gironès 3.670 3.743 1.181
Maresme 8.130 9.522 2.341
Moinaès 121 532 63
Montsià 705 1.106 644
Noguera 396 804 215
Osona 3.044 2.383 993
Pallars Jussà 124 291 346
Pallars Sobirà 86 207 60
Pla d'Urgell 468 672 231
Pla de l'Estany 376 656 126
Priorat 60 215 33
Ribera d'Ebre 238 320 118
Ripollès 295 570 98
Segarra 191 510 158
Segrià 2.522 2.081 1.972
Selva 1.899 4.293 1.087
Solsonès 162 280 71
Tarragonès 4.044 5.165 2.274
Terra Alta 25 161 39
Urgell 294 897 205
Vallès Occidental 11.780 15.045 5.112
Vallès Oriental 8.409 8.499 1.901
Cataluña z z 52.536
Metropolità 119.023 20.704 33.687
Comarques Gironines 19.741 7.732 4.606
Camp de Tarragona 11.860 5.800 3.919
Terres de l'Ebre 2.604 1.743 1.277
Ponent 6.507 2.832 2.851
Comarques Centrals 7.851 5.998 2.108
Alt Pirineu i Aran 1.082 1.471 1.059
Penedès 10.845 10.901 3.029
Barcelona 152.701 16.023 37.895
Girona 19.982 8.076 4.775
Lleida 8.099 3.603 3.809
Tarragona 18.814 9.396 6.057
Fuente: Idescat, a partir de la Estadística de variaciones residenciales del INE.
(z) Dato no procedente.
Migraciones internas. 2017 Emigraciones. Por lugar de destino. Comarcas y Aran, ámbitos y provincias
Dentro de la com./ /ámbito/prov. Al resto de Cataluña Al resto de España
Alt Camp 529 994 184
Alt Empordà 3.369 2.016 1.017
Alt Penedès 1.718 2.082 489
Alt Urgell 277 326 190
Alta Ribagorça 11 102 44
Anoia 2.162 2.361 657
Aran 149 229 201
Bages 2.921 2.573 794
Baix Camp 2.479 3.142 1.259
Baix Ebre 775 1.271 486
Baix Empordà 2.495 2.385 758
Baix Llobregat 11.238 15.342 4.748
Baix Penedès 2.091 3.123 713
Barcelonès 22.187 38.740 16.860
Berguedà 572 693 137
Cerdanya 244 447 142
Conca de Barberà 162 435 73
Garraf 2.355 3.235 1.012
Garrigues 107 441 80
Garrotxa 767 852 239
Gironès 3.670 3.580 1.076
Maresme 8.130 7.702 2.402
Moianès 121 415 41
Montsià 705 977 665
Noguera 396 836 227
Osona 3.044 1.911 646
Pallars Jussà 124 351 387
Pallars Sobirà 86 190 52
Pla d'Urgell 468 710 227
Pla de l'Estany 376 541 134
Priorat 60 231 28
Ribera d'Ebre 238 461 149
Ripollès 295 515 95
Segarra 191 529 119
Segrià 2.522 2.385 1.860
Selva 1.899 4.118 996
Solsonès 162 285 58
Tarragonès 4.044 4.638 2.311
Terra Alta 25 157 53
Urgell 294 758 181
Vallès Occidental 11.780 13.930 4.649
Vallès Oriental 8.409 7.038 1.881
Cataluña z z 48.320
Metropolità 119.023 25.662 30.547
Comarques Gironines 19.741 7.137 4.315
Camp de Tarragona 11.860 4.854 3.855
Terres de l'Ebre 2.604 2.005 1.353
Ponent 6.507 3.130 2.694
Comarques Centrals 7.851 4.845 1.687
Alt Pirineu i Aran 1.082 1.454 1.016
Penedès 10.845 8.094 2.853
Barcelona 152.701 17.983 34.309
Girona 19.982 7.374 4.450
Lleida 8.099 4.018 3.640
Tarragona 18.814 7.723 5.921
Fuente: Idescat, a partir de la Estadística de variaciones residenciales del INE.
(z) Dato no procedente.
Migraciones internas. 2017 Saldos migratorios. Comarcas y Aran, ámbitos y provincias
Con el resto de Cataluña Con el resto de España Total saldo
Alt Camp -57 27 -30
Alt Empordà -122 23 -99
Alt Penedès 700 23 723
Alt Urgell -4 8 4
Alta Ribagorça -4 -11 -15
Anoia 398 43 441
Aran -42 27 -15
Bages 456 52 508
Baix Camp 512 48 560
Baix Ebre -254 -10 -264
Baix Empordà -11 23 12
Baix Llobregat 545 -67 478
Baix Penedès 989 148 1.137
Barcelonès -9.945 2.776 -7.169
Berguedà 148 -5 143
Cerdanya 110 52 162
Conca de Barberà -20 21 1
Garraf 731 -37 694
Garrigues -44 -10 -54
Garrotxa 220 54 274
Gironès 163 105 268
Maresme 1.820 -61 1.759
Moianès 117 22 139
Montsià 129 -21 108
Noguera -32 -12 -44
Osona 472 347 819
Pallars Jussà -60 -41 -101
Pallars Sobirà 17 8 25
Pla d'Urgell -38 4 -34
Pla de l'Estany 115 -8 107
Priorat -16 5 -11
Ribera d'Ebre -141 -31 -172
Ripollès 55 3 58
Segarra -19 39 20
Segrià -304 112 -192
Selva 175 91 266
Solsonès -5 13 8
Tarragonès 527 -37 490
Terra Alta 4 -14 -10
Urgell 139 24 163
Vallès Occidental 1.115 463 1.578
Vallès Oriental 1.461 20 1.481
Cataluña z 4.216 4.216
Metropolità -4.958 3.140 -1.818
Comarques Gironines 595 291 886
Camp de Tarragona 946 64 1.010
Terres de l'Ebre -262 -76 -338
Ponent -298 157 -141
Comarques Centrals 1.153 421 1.574
Alt Pirineu i Aran 17 43 60
Penedès 2.807 176 2.983
Barcelona -1.960 3.586 1.626
Girona 702 325 1.027
Lleida -415 169 -246
Tarragona 1.673 136 1.809
Fuente: Idescat, a partir de la Estadística de variaciones residenciales del INE.
(z) Dato no procedente.
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Comparta esta dirección: https://idescat.cat/pub/aec/268/2017/es