Saltar al contingut principal

Estrangers amb targeta de residència. Per país de nacionalitat. Províncies

Estrangers amb certificat de registre o targeta de residència en vigor. 2019 Per país de nacionalitat. Províncies
Barcelona Girona Lleida Tarragona Catalunya
Total 849.405 162.710 91.131 150.667 1.253.913
Total Unió Europea (UE28) 328.384 58.697 45.339 65.540 497.960
Romania 51.365 20.924 34.000 35.213 141.502
Itàlia 84.413 5.672 904 5.441 96.430
França 45.433 9.520 578 3.816 59.347
Alemanya 25.687 3.683 286 2.741 32.397
Regne Unit 26.207 3.949 400 4.232 34.788
Portugal 18.721 2.832 2.056 2.058 25.667
Polònia 15.133 2.013 2.468 2.316 21.930
Bulgària 8.957 2.621 3.247 2.951 17.776
Països Baixos 12.116 2.507 175 1.536 16.334
Suècia 9.635 241 27 152 10.055
Bèlgica 4.959 1.738 95 1.076 7.868
Lituània 1.738 593 242 1.294 3.867
República Txeca 2.272 409 128 576 3.385
Eslovàquia 1.578 425 292 727 3.022
Irlanda 3.621 314 47 251 4.233
Hongria 2.837 305 60 338 3.540
Àustria 2.728 143 55 115 3.041
Resta Unió Europea 10.984 808 279 707 12.778
Total resta Europa 32.912 10.030 4.932 7.691 55.565
Ucraïna 9.606 3.558 3.520 2.624 19.308
Rússia 11.978 4.558 636 2.341 19.513
Moldàvia 1.730 561 402 1.222 3.915
Suïssa 3.021 806 25 799 4.651
Resta Europa 6.577 547 349 705 8.178
Total Àfrica 165.654 57.732 30.519 48.015 301.920
Marroc, el 125.558 40.603 16.299 40.433 222.893
Gàmbia 5.307 8.083 1.571 334 15.295
Senegal 10.912 3.484 3.963 3.141 21.500
Algèria 3.288 783 2.532 1.940 8.543
Mali 3.453 1.996 2.078 266 7.793
Nigèria 3.798 471 598 758 5.625
Ghana 5.114 446 405 425 6.390
Guinea 1.984 743 1.279 134 4.140
Mauritània 1.042 416 369 28 1.855
Resta Àfrica 5.198 707 1.425 556 7.886
Total Amèrica 174.031 22.653 6.644 17.862 221.190
Equador 23.040 1.315 555 1.843 26.753
Colòmbia 15.257 2.401 1.550 3.679 22.887
Bolívia 21.924 2.184 618 1.281 26.007
Perú 15.205 783 537 833 17.358
República Dominicana 14.143 1.213 641 1.221 17.218
Argentina 12.370 1.874 416 2.083 16.743
Brasil 10.088 1.624 911 1.639 14.262
Xile 5.507 782 151 691 7.131
Uruguai 4.567 1.096 126 788 6.577
Cuba 5.015 773 228 1.003 7.019
Hondures 10.162 6.455 168 407 17.192
Paraguai 8.384 259 96 442 9.181
Veneçuela 13.526 841 381 1.054 15.802
Mèxic 4.087 258 102 344 4.791
Estats Units, els 5.992 371 66 277 6.706
Resta Amèrica 4.764 424 98 277 5.563
Total Àsia 147.495 13.430 3.673 11.488 176.086
Xina 53.725 4.867 2.138 4.082 64.812
Pakistan 43.493 1.131 810 4.265 49.699
Índia 15.846 5.766 383 1.656 23.651
Filipines 10.414 376 24 445 11.259
Bangladesh 6.883 107 91 31 7.112
Geòrgia 4.106 399 72 409 4.986
Armènia 2.997 191 32 116 3.336
Resta d'Àsia 10.031 593 123 484 11.231
Total Oceania 711 93 9 29 842
No consta 218 75 15 42 350
Font: Ministeri D'Inclusió, Seguretat Social i Migracions.
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/272