Saltar al contingut principal

Indicadors d'estructura de la població. Per grups d'edat

Indicadors d'estructura de la població. 2015-2019 Per grups d'edat
2015 2016 2017 2018 2019
Població per grups quinquennals d'edat (%)
De 0 a 4 anys 5,2 5,0 4,9 4,8 4,6
De 5 a 9 anys 5,7 5,7 5,6 5,5 5,3
De 10 a 14 anys 5,1 5,2 5,3 5,5 5,6
De 15 a 19 anys 4,6 4,7 4,8 4,9 5,1
De 20 a 24 anys 4,8 4,8 4,8 4,9 5,0
De 25 a 29 anys 5,5 5,4 5,4 5,5 5,6
De 30 a 34 anys 7,0 6,7 6,4 6,1 6,1
De 35 a 39 anys 8,8 8,5 8,2 7,8 7,4
De 40 a 44 anys 8,6 8,7 8,8 8,8 8,7
De 45 a 49 anys 7,8 7,9 7,9 8,0 8,1
De 50 a 54 anys 7,0 7,1 7,2 7,4 7,4
De 55 a 59 anys 6,2 6,3 6,4 6,5 6,5
De 60 a 64 anys 5,4 5,5 5,5 5,6 5,7
De 65 a 69 anys 5,1 5,0 5,1 5,1 5,0
De 70 a 74 anys 4,1 4,2 4,3 4,5 4,6
De 75 a 79 anys 3,2 3,3 3,2 3,1 3,3
De 80 a 84 anys 3,0 3,0 3,0 3,0 2,8
De 85 a 89 anys 1,9 1,9 2,0 2,0 2,0
De 90 a 94 anys 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9
De 95 anys i més 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3
Població per grans grups d'edat (%)
De menys de 15 anys 16,0 15,9 15,8 15,7 15,5
De 15 a 64 anys 65,7 65,6 65,5 65,5 65,6
De 65 anys i més 18,3 18,5 18,6 18,8 18,9
Indicadors d'estructura d'edats
Índex d'envelliment (1) 114,6 116,0 117,5 119,3 121,6
Índex de sobreenvelliment (2) 15,7 16,1 16,4 16,7 16,9
Índex de dependència juvenil (3) 24,3 24,3 24,2 24,0 23,7
Índex de dependència de la gent gran (4) 27,8 28,1 28,4 28,7 28,8
Índex de dependència global (5) 52,1 52,4 52,6 52,7 52,5
Índex de recanvi de la població d'edats actives (6) 117,3 116,2 115,3 114,3 112,6
Relació de nens per dones en edat fèrtil (7) 22,4 21,9 21,4 20,9 20,5
Edat mitjana de la població 42,1 42,3 42,4 42,6 42,7
Font: Idescat. Estimacions de població i Padró municipal d'habitants (1975)
(1) Població de 65 anys i més per 100 habitants de menys de 15 anys.
(2) Població de 85 anys i més per 100 habitants de 65 anys i més.
(3) Població de menys de 15 anys per 100 habitants de 15 a 64 anys.
(4) Població de 65 anys i més per 100 habitants de 15 a 64 anys.
(5) Població de 65 anys i més i de menys de 15 anys per 100 habitants de 15 a 64 anys.
(6) Població de 60 a 64 anys per 100 habitants de 15 a 19 anys.
(7) Població de 0 a 4 anys per 100 dones de 15 a 49 anys.
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/285/2019