Saltar al contingut principal

Estructura de la població. Per estat civil i sexe

Estructura de la població. 1991-2011 Per estat civil i sexe
1991 1996 2001 2007 (2) 2011
Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE, Enquesta demogràfica 2007, Estadística de població 1996 i Padrons municipals d'habitants.
Nota: Població de 15 anys i més.
(1) En els anys 1975 i 1981 s'hi inclouen els divorciats.
(2) Milers de persones.
Homes 2.405.600 2.516.321 2.644.370 3.024 3.090.391
Solters 798.276 874.885 955.039 1.112 1.137.844
Casats 1.498.051 1.496.017 1.515.329 1.700 1.689.663
Vidus 66.580 76.546 71.614 82 78.062
Separats (1) 28.449 42.565 62.488 58 61.493
Divorciats 14.244 26.308 39.900 72 123.328
Dones 2.577.616 2.681.288 2.788.486 3.124 3.199.724
Solteres 684.521 753.287 792.694 889 936.170
Casades 1.509.232 1.484.485 1.500.754 1.665 1.658.000
Vídues 319.369 345.144 354.295 387 375.990
Separades (1) 42.535 58.830 82.822 74 69.766
Divorciades 21.959 39.542 57.921 109 159.798
Total 4.983.216 5.197.609 5.432.856 6.148 6.290.115
Solters/es 1.482.797 1.628.172 1.747.733 2.001 2.074.014
Casats/ades 3.007.283 2.980.502 3.016.083 3.365 3.347.663
Vidus/vídues 385.949 421.690 425.909 469 454.052
Separats/ades (1) 70.984 101.395 145.310 132 131.259
Divorciats/ades 36.203 65.850 97.821 181 283.126
Homes (%) 100 100 100 100 100
Solters 33,2 34,8 36,1 36,8 36,8
Casats 62,2 59,5 57,3 56,2 54,7
Vidus 2,8 3,0 2,7 2,7 2,5
Separats (1) 1,2 1,7 2,4 1,9 2,0
Divorciats 0,6 1,0 1,5 2,4 4,0
Dones (%) 100 100 100 100 100
Solteres 26,6 28,1 28,4 28,5 29,3
Casades 58,4 55,4 53,8 53,3 51,8
Vídues 12,4 12,9 12,7 12,4 11,8
Separades (1) 1,7 2,2 3,0 2,4 2,2
Divorciades 0,9 1,5 2,1 3,5 5,0
Total (%) 100 100 100 100 100
Solters/es 29,8 31,3 32,2 32,5 33,0
Casats/ades 60,4 57,3 55,5 54,7 53,2
Vidus/vídues 7,7 8,1 7,8 7,6 7,2
Separats/ades (1) 1,4 2,0 2,7 2,1 2,1
Divorciats/ades 0,7 1,3 1,8 2,9 4,5
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/286