Saltar al contingut principal

Indicadors de nupcialitat

Indicadors de nupcialitat. 2014-2018
2014 2015 2016 2017 2018
Matrimonis 26.823 27.592 29.355 29.335 27.738
Per 1.000 habitants 3,61 3,71 3,93 3,90 3,66
Per 1.000 habitants de 15 anys i més 9,43 9,63 10,13 10,00 9,33
Matrimonis de diferent sexe 26.114 26.793 28.396 28.305 26.751
Matrimonis del mateix sexe 709 799 959 1.030 987
Cònjuges per estat civil anterior (1)
Homes 26.826 27.657 29.396 29.319 27.697
solters 21.529 22.066 23.263 23.098 21.490
vidus 264 261 296 286 252
divorciats 5.033 5.330 5.837 5.935 5.955
% d'homes casats en primeres núpcies 80,25 79,78 79,14 78,78 77,59
Dones 26.820 27.527 29.314 29.351 27.779
solteres 21.743 22.148 23.479 23.356 21.891
vídues 188 173 204 190 165
divorciades 4.889 5.206 5.631 5.805 5.723
% de dones casades en primeres núpcies 81,07 80,46 80,09 79,57 78,80
Per 1.000 habitants de 15 anys i més (1)
Homes
solters 19,19 19,71 20,74 : :
vidus 3,64 3,68 4,26 : :
divorciats 31,59 31,03 31,57 : :
Dones
solteres 23,06 23,37 24,55 : :
vídues 0,53 0,49 0,59 : :
divorciades 25,23 25,31 25,79 : :
Matrimonis per estat civil anterior d'ambdós cònjuges
Entre persones solteres 19.158 19.505 20.540 20.483 18.973
Entre una persona soltera i una persona casada anteriorment 4.956 5.204 5.662 5.488 5.435
Entre persones divorciades o vidues 2.709 2.883 3.153 3.364 3.330
% de matrimonis en segones (o subsegüents) núpcies per a almenys un dels cònjuges 28,58 29,31 30,03 30,18 31,60
Matrimonis per tipus de celebració (1)
Catòlic 4.343 4.083 4.027 3.570 3.070
Altres religions 198 207 235 258 224
Exclusivament civil 22.282 23.302 25.093 25.507 24.444
No hi consta 0 0 0 0 0
% exclusivament civil 83,07 84,45 85,48 86,95 88,12
Cònjuges de nacionalitat estrangera (1)
Homes 3.199 3.072 3.316 3.442 3.027
Dones 3.880 3.778 4.075 4.289 3.959
% de cònjuges de nacionalitat estrangera 13,20 12,41 12,59 13,52 12,92
Dissolució de matrimonis 45.788 45.561 44.991 45.129 44.685
Per defunció d'un dels cònjuges 26.197 26.662 26.360 26.909 26.980
Per nul·litat 33 52 66 32 27
Per separació 818 785 634 656 629
Per divorci 18.740 18.062 17.931 17.532 17.049
Ruptures matrimonials (per 1.000 habitants) 2,63 2,54 2,49 2,42 2,34
Per separació 0,11 0,11 0,08 0,09 0,08
Per divorci 2,52 2,43 2,40 2,33 2,25
Font: Idescat. Estadística de matrimonis; Estimacions de població; Estadística de nul·litats separacions i divorcis.
(1) Matrimonis entre persones de diferent sexe fins al 2011 i tots els matrimonis a partir de 2012.
Nota: A partir de 2012, a més dels matrimonis inscrits a Catalunya i amb residència a Catalunya, inclou els matrimonis amb residència a Catalunya inscrits en altres comunitats autònomes.
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/289