Saltar al contingut principal

Indicadors de nupcialitat

Indicadors de nupcialitat. 2015-2019
2015 2016 2017 2018 2019
Matrimonis 27.592 29.355 29.335 27.738 26.939
Per 1.000 habitants 3,71 3,93 3,90 3,66 3,51
Per 1.000 habitants de 15 anys i més 9,63 10,13 10,00 9,33 8,90
Matrimonis de diferent sexe 26.793 28.396 28.305 26.751 26.016
Matrimonis del mateix sexe 799 959 1.030 987 923
Cònjuges per estat civil anterior (1)
Homes 27.657 29.396 29.319 27.697 26.864
solters 22.066 23.263 23.098 21.490 20.615
vidus 261 296 286 252 258
divorciats 5.330 5.837 5.935 5.955 5.991
% d'homes casats en primeres núpcies 79,78 79,14 78,78 77,59 76,74
Dones 27.527 29.314 29.351 27.779 27.014
solteres 22.148 23.479 23.356 21.891 21.026
vídues 173 204 190 165 200
divorciades 5.206 5.631 5.805 5.723 5.788
% de dones casades en primeres núpcies 80,46 80,09 79,57 78,80 77,83
Per 1.000 habitants de 15 anys i més (1)
Homes
solters 19,71 20,74 : : :
vidus 3,68 4,26 : : :
divorciats 31,03 31,57 : : :
Dones
solteres 23,37 24,55 : : :
vídues 0,49 0,59 : : :
divorciades 25,31 25,79 : : :
Matrimonis per estat civil anterior d'ambdós cònjuges
Entre persones solteres 19.505 20.540 20.483 18.973 18.198
Entre una persona soltera i una persona casada anteriorment 5.204 5.662 5.488 5.435 5.245
Entre persones divorciades o vidues 2.883 3.153 3.364 3.330 3.496
% de matrimonis en segones (o subsegüents) núpcies per a almenys un dels cònjuges 29,31 30,03 30,18 31,60 32,45
Matrimonis per tipus de celebració (1)
Catòlic 4.083 4.027 3.570 3.070 2.747
Altres religions 207 235 258 224 118
Exclusivament civil 23.302 25.093 25.507 24.444 24.074
No hi consta 0 0 0 0 0
% exclusivament civil 84,45 85,48 86,95 88,12 89,36
Cònjuges de nacionalitat estrangera (1)
Homes 3.072 3.316 3.442 2.975 2.892
Dones 3.778 4.075 4.289 3.931 3.765
% de cònjuges de nacionalitat estrangera 12,41 12,59 13,52 12,45 12,36
Dissolució de matrimonis 45.561 44.991 45.129 44.685 42.820
Per defunció d'un dels cònjuges 26.662 26.360 26.909 26.980 26.115
Per nul·litat 52 66 32 27 28
Per separació 785 634 656 629 548
Per divorci 18.062 17.931 17.532 17.049 16.129
Ruptures matrimonials (per 1.000 habitants) 2,54 2,49 2,42 2,34 2,18
Per separació 0,11 0,08 0,09 0,08 0,07
Per divorci 2,43 2,40 2,33 2,25 2,10
Font: Idescat. Estadística de matrimonis; Estimacions de població; Estadística de nul·litats separacions i divorcis.
(1) Matrimonis entre persones de diferent sexe fins al 2011 i tots els matrimonis a partir de 2012.
Nota: A partir de 2012, a més dels matrimonis inscrits a Catalunya i amb residència a Catalunya, inclou els matrimonis amb residència a Catalunya inscrits en altres comunitats autònomes.
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/289