Indicadors de nupcialitat M

Indicadors de nupcialitat. 2014-2017
2014 2015 2016 2017
Matrimonis 26.823 27.592 29.355 29.335
Per 1.000 habitants 3,6 3,7 3,9 3,9
Per 1.000 habitants de 15 anys i més 9,4 9,6 10,1 10,0
Matrimonis de diferent sexe 26.114 26.793 28.396 28.305
Matrimonis del mateix sexe 709 799 959 1.030
Cònjuges per estat civil anterior (1)
Homes 26.826 27.657 29.396 29.319
solters 21.529 22.066 23.263 23.098
vidus 264 261 296 286
divorciats 5.033 5.330 5.837 5.935
% d'homes casats en primeres núpcies 80,3 79,8 79,1 78,8
Dones 26.820 27.527 29.314 29.351
solteres 21.743 22.148 23.479 23.356
vídues 188 173 204 190
divorciades 4.889 5.206 5.631 5.805
% de dones casades en primeres núpcies 81,1 80,5 80,1 79,6
Per 1.000 habitants de 15 anys i més (1)
Homes
solters 19,2 19,7 20,7 :
vidus 3,6 3,7 4,3 :
divorciats 31,6 31,0 31,6 :
Dones :
solteres 23,1 23,4 24,5 :
vídues 0,5 0,5 0,6 :
divorciades 25,2 25,3 25,8 :
Matrimonis per estat civil anterior d'ambdós cònjuges
Entre persones solteres 19.158 19.505 20.540 20.483
Entre una persona soltera i una persona casada anteriorment 4.956 5.204 5.662 5.488
Entre persones divorciades o vidues 2.709 2.883 3.153 3.364
% de matrimonis en segones (o subsegüents) núpcies per a almenys un dels cònjuges 28,6 29,3 30,0 30,2
Matrimonis per tipus de celebració (1)
Catòlic 4.343 4.083 4.027 3.570
Altres religions 198 207 235 258
Exclusivament civil 22.282 23.302 25.093 25.507
No hi consta 0 0 0 0
% exclusivament civil 83,1 84,5 85,5 87
Cònjuges de nacionalitat estrangera (1)
Homes 3.199 3.072 3.316 3.442
Dones 3.880 3.778 4.075 4.289
% de cònjuges de nacionalitat estrangera 13,2 12,4 12,6 13,5
Dissolució de matrimonis 45.788 45.561 44.991 45.129
Per defunció d'un dels cònjuges 26.197 26.662 26.360 26.909
Per nul·litat 33 52 66 32
Per separació 818 785 634 656
Per divorci 18.740 18.062 17.931 17.532
Ruptures matrimonials (per 1.000 habitants) 2,6 2,5 2,5 2,4
Per separació 0,1 0,1 0,1 0,1
Per divorci 2,5 2,4 2,4 2,3
Font: Idescat. Estadística de matrimonis; Estimacions de població; Estadística de nul·litats separacions i divorcis.
(1) Matrimonis entre persones de diferent sexe fins al 2011 i tots els matrimonis a partir de 2012.
Nota: A partir de 2012, a més dels matrimonis inscrits a Catalunya i amb residència a Catalunya, inclou els matrimonis amb residència a Catalunya inscrits en altres comunitats autònomes.

Índex [+]

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/289