Indicadors de nupcialitat M

Indicadors de nupcialitat. 2013-2017
2013 2014 2015 2016 2017 (p)
Matrimonis 26.044 26.823 27.592 29.355 28.594
Per 1.000 habitants 3,5 3,6 3,7 3,9 3,8
Per 1.000 habitants de 15 anys i més 9,2 9,4 9,6 10,1 9,8
Matrimonis de diferent sexe 25.342 26.114 26.793 28.396 27.506
Matrimonis del mateix sexe 702 709 799 959 1.088
Cònjuges per estat civil anterior (1)
Homes 26.130 26.826 27.657 29.396 28.582
solters 20.966 21.529 22.066 23.263 22.446
vidus 294 264 261 296 282
divorciats 4.870 5.033 5.330 5.837 5.854
% d'homes casats en primeres núpcies 80,2 80,3 79,8 79,1 78,5
Dones 25.958 26.820 27.527 29.314 28.606
solteres 20.987 21.743 22.148 23.479 22.705
vídues 187 188 173 204 186
divorciades 4.784 4.889 5.206 5.631 5.715
% de dones casades en primeres núpcies 80,8 81,1 80,5 80,1 79,4
Per 1.000 habitants de 15 anys i més (1)
Homes
solters 18,6 19,2 19,7 20,7 :
vidus 3,9 3,6 3,7 4,3 :
divorciats 33,0 31,6 31,0 31,6 :
Dones :
solteres 22,3 23,1 23,4 24,5 :
vídues 0,5 0,5 0,5 0,6 :
divorciades 26,2 25,2 25,3 25,8 :
Matrimonis per estat civil anterior d'ambdós cònjuges
Entre persones solteres 18.561 19.158 19.505 20.540 19.881
Entre una persona soltera i una persona casada anteriorment 4.831 4.956 5.204 5.662 5.389
Entre persones divorciades o vidues 2.652 2.709 2.883 3.153 3.324
% de matrimonis en segones (o subsegüents) núpcies per a almenys un dels cònjuges 28,7 28,6 29,3 30,0 30,5
Matrimonis per tipus de celebració (1)
Catòlic 4.262 4.343 4.083 4.027 3.278
Altres religions 189 198 207 235 244
Exclusivament civil 21.593 22.282 23.302 25.093 25.072
No hi consta 0 0 0 0 0
% exclusivament civil 82,9 83,1 84,5 85,5 87,7
Cònjuges de nacionalitat estrangera (1)
Homes 3.654 3.199 3.072 3.316 3.442
Dones 4.249 3.880 3.778 4.075 4.289
% de cònjuges de nacionalitat estrangera 15,2 13,2 12,4 12,6 13,5
Dissolució de matrimonis 44.662 45.788 45.561 44.991 18.220
Per defunció d'un dels cònjuges 26.078 26.197 26.662 26.360 :
Per nul·litat 20 33 52 66 32
Per separació 849 818 785 634 656
Per divorci 17.715 18.740 18.062 17.931 17.532
Ruptures matrimonials (per 1.000 habitants) 2,5 2,6 2,5 2,5 2,4
Per separació 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Per divorci 2,4 2,5 2,4 2,4 2,3
Font: Idescat. Estadística de matrimonis; Estimacions de població; Estadística de nul·litats separacions i divorcis.
(1) Matrimonis entre persones de diferent sexe fins al 2011 i tots els matrimonis a partir de 2012.
Nota: A partir de 2012, a més dels matrimonis inscrits a Catalunya i amb residència a Catalunya, inclou els matrimonis amb residència a Catalunya inscrits en altres comunitats autònomes.
(p) Dades provisionals.

Índex [+]

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/289