Saltar al contingut principal

Indicadors de mortalitat

Indicadors de mortalitat. 2014-2018
2014 2015 2016 2017 2018
Defuncions 61.319 64.866 63.289 66.165 66.562
Per 1.000 habitants 8,25 8,72 8,47 8,80 8,78
Per 1.000 homes 8,46 8,83 8,68 8,98 8,98
Per 1.000 dones 8,05 8,62 8,27 8,63 8,59
Defuncions per sexe i estat civil (1) 61.319 64.866 63.289 66.165 66.562
homes 30.866 32.212 31.796 33.075 33.352
solters 3.663 3.907 3.694 3.938 4.155
casats 18.590 18.970 19.037 19.471 19.517
vidus 7.089 7.546 7.194 7.504 7.356
divorciats i separats 1.524 1.789 1.871 2.162 2.324
no hi consta 0 0 0 0 0
dones 30.453 32.654 31.493 33.090 33.210
solteres 3.050 3.290 3.054 3.198 3.313
casades 7.607 7.692 7.323 7.438 7.463
vídues 18.981 20.766 20.031 21.300 21.218
divorciades i separades 815 906 1.085 1.154 1.216
no hi consta 0 0 0 0 0
Esperança de vida en néixer (anys) 83,35 83,20 83,63 83,50 :
Esperança de vida a diferents edats
0 anys
homes 80,50 80,42 80,83 80,71 :
dones 86,07 85,86 86,29 86,16 :
15 anys
homes 65,86 65,74 66,13 66,00 :
dones 71,36 71,12 71,57 71,43 :
30 anys
homes 51,17 51,00 51,39 51,27 :
dones 56,51 56,26 56,71 56,57 :
45 anys
homes 36,63 36,43 36,84 36,73 :
dones 41,84 41,53 42,00 41,84 :
60 anys
homes 23,27 23,09 23,42 23,25 :
dones 27,79 27,54 27,92 27,79 :
75 anys
homes 11,89 11,77 12,04 11,87 :
dones 14,63 14,32 14,76 14,62 :
Mortalitat infantil 196 170 170 162 154
Per 1.000 nascuts vius 2,74 2,41 2,47 2,43 2,42
Mortalitat perinatal 340 315 321 315 259
Per 1.000 naixements 4,73 4,46 4,64 4,70 4,06
Mortalitat neonatal 125 115 110 115 104
Per 1.000 nascuts vius 1,75 1,63 1,60 1,72 1,64
Mortalitat postneonatal 71 55 60 47 50
Per 1.000 nascuts vius 0,99 0,78 0,87 0,70 0,79
Mortalitat menors 5 anys 238 200 208 195 187
Per 1.000 nascuts vius 3,32 2,84 3,02 2,92 2,94
Font: Idescat. Estadística de defuncions; Departament de Salut.
(1) A partir de l'any 2009, s'hi inclou la categoria de no hi consta estat civil. Els anys anteriors es distribuïen proporcionalment a les altres categories.
Nota: A partir de 2012, a més de les defuncions inscrites a Catalunya de la població resident, inclou les defuncions de la població resident a Catalunya inscrites en altres comunitats autònomes.
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/291