Saltar al contingut principal

Indicadors de mortalitat

Indicadors de mortalitat. 2015-2019
2015 2016 2017 2018 2019
Defuncions 64.866 63.289 66.165 66.562 64.547
Per 1.000 habitants 8,72 8,47 8,80 8,78 8,41
Per 1.000 homes 8,83 8,68 8,98 8,98 8,64
Per 1.000 dones 8,62 8,27 8,63 8,59 8,20
Defuncions per sexe i estat civil (1) 64.866 63.289 66.165 66.562 64.547
homes 32.212 31.796 33.075 33.352 32.498
solters 3.907 3.694 3.938 4.155 4.030
casats 18.970 19.037 19.471 19.517 18.820
vidus 7.546 7.194 7.504 7.356 7.329
divorciats i separats 1.789 1.871 2.162 2.324 2.319
no hi consta 0 0 0 0 0
dones 32.654 31.493 33.090 33.210 32.049
solteres 3.290 3.054 3.198 3.313 3.043
casades 7.692 7.323 7.438 7.463 7.295
vídues 20.766 20.031 21.300 21.218 20.327
divorciades i separades 906 1.085 1.154 1.216 1.384
no hi consta 0 0 0 0 0
Esperança de vida en néixer (anys) 83,20 83,63 83,50 83,58 84,01
Esperança de vida a diferents edats
0 anys
homes 80,42 80,83 80,71 80,76 81,18
dones 85,86 86,29 86,16 86,28 86,71
15 anys
homes 65,74 66,13 66,00 66,05 66,52
dones 71,12 71,57 71,43 71,53 71,95
30 anys
homes 51,00 51,39 51,27 51,28 51,77
dones 56,26 56,71 56,57 56,66 57,07
45 anys
homes 36,43 36,84 36,73 36,76 37,21
dones 41,53 42,00 41,84 41,96 42,34
60 anys
homes 23,09 23,42 23,25 23,34 23,76
dones 27,54 27,92 27,79 27,85 28,25
75 anys
homes 11,77 12,04 11,87 12,07 12,35
dones 14,32 14,76 14,62 14,74 15,07
Mortalitat infantil 170 170 162 154 157
Per 1.000 nascuts vius 2,41 2,47 2,43 2,42 2,55
Mortalitat perinatal 315 321 315 259 282
Per 1.000 naixements 4,46 4,64 4,70 4,06 4,57
Mortalitat neonatal 115 110 115 104 115
Per 1.000 nascuts vius 1,63 1,60 1,72 1,64 1,87
Mortalitat postneonatal 55 60 47 50 42
Per 1.000 nascuts vius 0,78 0,87 0,70 0,79 0,68
Mortalitat menors 5 anys 200 208 195 187 179
Per 1.000 nascuts vius 2,84 3,02 2,92 2,94 2,91
Font: Idescat. Estadística de defuncions; Departament de Salut.
(1) A partir de l'any 2009, s'hi inclou la categoria de no hi consta estat civil. Els anys anteriors es distribuïen proporcionalment a les altres categories.
Nota: A partir de 2012, a més de les defuncions inscrites a Catalunya de la població resident, inclou les defuncions de la població resident a Catalunya inscrites en altres comunitats autònomes.

Índex []

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/291