Saltar al contingut principal

Població activa i inactiva. Per sexe. Províncies

Població activa i inactiva. 2020 Per sexe. Províncies
Barcelona Girona Lleida Tarragona Catalunya Espanya % Cat./Esp.
Població de 16 anys i més 4.661,0 633,0 359,0 674,7 6.327,6 39.578,8 16,0
Homes 2.239,9 314,1 182,0 334,8 3.070,8 19.241,9 16,0
Dones 2.421,1 318,9 177,0 339,9 3.256,9 20.336,9 16,0
Població activa 2.817,5 387,2 218,9 394,4 3.818,1 22.733,3 16,8
Homes 1.460,4 206,6 118,2 214,9 2.000,0 12.108,9 16,5
Dones 1.357,1 180,5 100,8 179,5 1.818,0 10.624,4 17,1
Població ocupada 2.464,8 338,4 198,4 334,2 3.335,8 19.202,4 17,4
Homes 1.289,1 180,2 107,3 185,1 1.761,7 10.429,7 16,9
Dones 1.175,6 158,2 91,2 149,0 1.574,0 8.772,7 17,9
Població desocupada 352,8 48,7 20,5 60,3 482,3 3.530,9 13,7
Homes 171,2 26,4 10,9 29,7 238,3 1.679,3 14,2
Dones 181,5 22,3 9,6 30,5 244,0 1.851,6 13,2
Desocupada que cerca la primera feina 38,6 5,0 2,2 4,4 50,2 303,8 16,5
Homes 18,7 2,9 1,3 1,5 24,4 139,6 17,5
Dones 19,9 2,1 1,0 2,9 25,8 164,2 15,7
Població inactiva 1.843,4 245,8 140,1 280,3 2.509,6 16.845,5 14,9
Homes 779,5 107,5 63,9 119,9 1.070,7 7.133,0 15,0
Dones 1.063,9 138,3 76,2 160,4 1.438,9 9.712,5 14,8
Unitats: Milers (mitjanes anuals).
Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta de població activa de l'INE.
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/293