Saltar al contingut principal

Població desocupada. Per grups d'edat i sexe

Població desocupada. 2016-2020 Per grups d'edat i sexe
2016 2017 2018 2019 2020
16-24 anys 90,5 84,6 80,9 81,7 100,4
Homes 49,0 48,2 46,4 46,5 56,4
Dones 41,5 36,4 34,5 35,3 44,0
25-54 anys 415,6 341,5 290,0 280,5 320,8
Homes 196,9 162,3 138,9 135,8 151,2
Dones 218,7 179,2 151,1 144,7 169,6
55 anys i més 87,6 81,1 65,5 64,2 61,1
Homes 43,7 38,0 33,7 32,1 30,7
Dones 43,9 43,1 31,8 32,1 30,4
Total 593,6 507,2 436,4 426,4 482,3
Homes 289,6 248,5 219,0 214,3 238,3
Dones 304,1 258,7 217,4 212,1 244,0
16-64 anys 592,2 505,6 435,6 424,2 481,0
Homes 288,7 247,7 218,7 213,6 238,0
Dones 303,5 257,8 216,9 210,6 242,9
Unitats: Milers (mitjanes anuals).
Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta de població activa de l'INE.