Saltar al contingut principal

Atur registrat. Per branques d'activitat. Comarques i Aran, àmbits i províncies

Atur registrat. 2020 Per branques d'activitat (CCAE-09). Mitjanes anuals. Comarques i Aran, àmbits i províncies. (1/3)
Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca (01, 02, 03) Indústries extractives, energia, aigua i residus (05-09, 35-39) Alimentació, tèxtil, fusta, paper i arts gràfiques (10-18) Química i cautxú (19-22) Metal·lúrgia (23-25) Maquinària, material elèctric i de transport (26-33) Construcció (41, 42, 43)
Alt Camp 185,3 16,4 199,7 46,7 159,6 91,8 205,8
Alt Empordà 380,2 53,6 306,9 18,1 66,0 109,7 722,3
Alt Penedès 301,2 29,5 512,2 111,5 99,9 161,3 379,9
Alt Urgell 39,2 9,8 46,2 2,9 10,0 23,9 84,3
Alta Ribagorça 1,2 1,2 2,7 0,0 1,5 1,4 22,3
Anoia 144,2 59,7 767,1 92,4 215,4 187,6 532,9
Aran 5,4 0,7 4,0 0,3 0,1 2,1 73,8
Bages 158,3 105,6 823,3 119,4 298,7 318,4 953,7
Baix Camp 558,1 83,6 449,8 85,0 180,5 227,8 1.319,3
Baix Ebre 446,5 42,3 230,3 85,3 52,0 102,1 478,2
Baix Empordà 227,5 50,9 328,7 43,1 78,2 54,5 873,7
Baix Llobregat 259,7 385,6 1.723,7 658,7 918,3 1.306,6 3.536,9
Baix Penedès 182,5 67,2 297,2 95,3 123,0 157,6 790,8
Barcelonès 503,4 1.081,3 3.862,5 1.226,6 1.337,7 2.132,1 9.079,0
Berguedà 50,6 36,3 205,4 9,3 34,9 44,9 154,3
Cerdanya 5,8 5,5 12,9 0,0 6,5 1,2 77,5
Conca de Barberà 34,8 8,8 96,8 9,5 28,3 35,4 68,4
Garraf 103,0 65,7 309,9 83,9 186,2 219,8 782,7
Garrigues 125,4 6,6 62,0 14,0 21,9 12,7 61,1
Garrotxa 46,7 8,1 315,5 62,9 45,3 48,4 143,1
Gironès 326,8 60,7 714,0 79,3 140,4 140,3 1.093,7
Maresme 532,2 194,1 2.255,8 289,7 363,7 479,9 2.268,8
Moianès 6,7 1,2 102,0 7,1 14,6 13,8 31,3
Montsià 369,3 40,3 218,3 68,9 73,6 124,3 302,8
Noguera 301,9 7,7 132,2 6,1 35,3 34,3 157,3
Osona 146,8 43,5 969,8 104,2 320,4 415,9 513,3
Pallars Jussà 37,8 4,7 30,5 2,0 1,9 5,5 79,1
Pallars Sobirà 10,4 0,3 10,3 2,0 2,3 3,6 24,6
Pla d'Urgell 324,8 8,4 90,7 12,2 41,7 27,7 76,6
Pla de l'Estany 55,1 9,3 107,7 7,4 39,8 28,8 82,7
Priorat 66,5 0,3 51,3 4,2 8,4 11,0 17,9
Ribera d'Ebre 243,8 8,4 68,3 12,7 12,9 19,1 69,3
Ripollès 20,0 3,7 93,7 26,9 52,7 31,8 56,2
Segarra 46,3 11,3 108,5 8,2 22,0 36,0 63,8
Segrià 1.614,3 50,7 569,8 41,2 121,8 116,0 926,2
Selva 229,7 79,2 702,2 80,8 182,9 187,3 891,0
Solsonès 25,6 5,6 35,7 4,0 13,1 38,9 58,5
Tarragonès 325,7 153,1 386,7 144,3 248,7 302,7 1.619,9
Terra Alta 64,3 1,0 41,7 2,1 4,3 9,7 37,8
Urgell 221,7 11,0 174,1 13,8 42,2 44,9 127,7
Vallès Occidental 372,9 368,9 3.277,7 1.115,7 1.334,6 1.794,2 5.031,5
Vallès Oriental 280,2 163,9 1.331,9 743,0 622,8 899,0 1.635,6
Catalunya 9.381,9 3.345,4 22.029,4 5.540,5 7.563,9 10.003,8 35.505,6
Metropolità 1.951,9 2.193,8 12.481,8 4.037,1 4.580,8 6.615,2 21.558,4
Comarques Gironines 1.285,8 265,5 2.568,6 318,5 605,3 600,7 3.862,7
Camp de Tarragona 1.170,4 262,2 1.184,3 289,7 625,6 668,8 3.231,4
Terres de l'Ebre 1.124,0 92,0 558,5 169,1 142,8 255,2 888,0
Ponent 2.634,4 95,6 1.137,2 95,4 284,8 271,5 1.412,6
Comarques Centrals 396,7 194,0 2.125,3 244,2 687,5 840,2 1.740,4
Alt Pirineu i Aran 99,9 22,1 106,6 7,2 22,3 37,7 361,7
Penedès 718,8 220,2 1.867,1 379,3 614,8 714,5 2.450,3
Barcelona 2.859,9 2.537,2 16.150,1 4.563,8 5.749,9 7.974,9 24.907,7
Girona 1.290,3 268,5 2.569,2 316,0 609,0 600,1 3.924,3
Lleida 2.754,7 118,2 1.270,1 106,7 313,7 347,3 1.763,3
Tarragona 2.476,9 421,4 2.040,0 554,0 891,3 1.081,5 4.910,2
Unitats: Persones.
Font: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Oficines de Treball de la Generalitat.
Atur registrat. 2020 Per branques d'activitat (CCAE-09). Mitjanes anuals. Comarques i Aran, àmbits i províncies. (2/3)
Comerç engròs i reparació vehicles motor i motocicletes (45-46) Comerç detall (47) Transport i emmagat- zematge (49-53) Hostaleria (55-56) Informació i comunicacions (58-63) Activitats financeres i assegurances (64-66) Activitats immobiliàries, professionals i tècniques (68-75)
Alt Camp 109,7 215,3 109,4 279,5 20,9 8,9 72,7
Alt Empordà 411,1 1.325,9 250,8 2.084,9 94,1 42,3 231,7
Alt Penedès 307,3 529,2 192,3 555,0 71,3 39,0 221,4
Alt Urgell 47,2 104,3 26,7 207,3 8,5 6,2 24,8
Alta Ribagorça 4,1 11,1 2,7 42,0 0,8 0,0 2,5
Anoia 389,2 768,4 243,5 668,9 92,6 36,6 228,6
Aran 11,3 54,6 4,1 158,3 0,3 2,5 12,3
Bages 465,6 1.046,2 326,1 811,3 103,1 51,6 460,1
Baix Camp 650,2 1.502,3 456,8 2.655,7 115,0 70,1 446,0
Baix Ebre 375,8 473,6 131,4 699,1 30,7 25,8 131,1
Baix Empordà 328,2 896,1 164,0 1.779,8 61,5 52,0 226,7
Baix Llobregat 2.651,9 4.721,4 2.230,2 4.109,7 811,8 321,7 2.391,4
Baix Penedès 344,1 933,8 291,9 1.329,2 102,2 38,1 341,5
Barcelonès 6.316,3 14.442,3 4.881,4 16.455,8 4.340,0 1.255,9 10.004,3
Berguedà 76,8 197,6 35,4 234,7 16,3 13,8 62,4
Cerdanya 26,5 68,9 16,4 190,3 4,7 5,0 21,3
Conca de Barberà 25,7 61,7 21,6 107,3 5,4 4,3 21,0
Garraf 438,7 1.262,9 288,3 1.563,8 192,9 72,7 474,8
Garrigues 56,1 39,6 24,2 63,5 6,9 2,9 15,1
Garrotxa 139,4 203,1 57,9 285,0 33,2 14,0 69,6
Gironès 536,4 1.155,2 353,7 1.370,4 145,8 87,3 377,8
Maresme 1.727,3 2.908,8 878,3 3.779,0 523,8 191,3 1.363,2
Moianès 32,3 45,5 14,9 60,7 5,0 1,7 27,1
Montsià 371,2 388,3 121,0 672,1 27,4 25,2 88,5
Noguera 273,3 167,1 53,8 179,7 10,3 10,1 34,2
Osona 352,3 712,2 191,9 614,0 61,7 33,5 239,2
Pallars Jussà 23,7 57,6 20,8 106,2 3,7 2,8 19,8
Pallars Sobirà 7,3 24,7 9,0 92,7 4,5 1,4 7,3
Pla d'Urgell 148,3 102,7 43,0 116,3 12,3 6,3 30,8
Pla de l'Estany 78,0 110,6 42,0 147,3 17,9 9,1 40,8
Priorat 7,7 22,7 14,2 56,3 1,9 2,4 10,8
Ribera d'Ebre 66,8 80,9 20,6 93,7 6,8 3,1 28,2
Ripollès 43,1 78,6 27,8 128,1 13,8 7,5 25,2
Segarra 51,6 55,4 18,3 83,6 6,3 3,3 12,9
Segrià 1.834,2 1.019,8 372,8 1.158,8 89,9 76,5 333,7
Selva 527,7 1.095,5 464,3 2.403,8 86,9 41,2 313,0
Solsonès 20,9 31,4 21,3 78,5 2,9 2,5 12,7
Tarragonès 667,4 2.039,4 668,3 3.472,2 178,3 101,8 721,3
Terra Alta 17,7 24,0 10,9 50,3 3,1 2,3 7,8
Urgell 179,6 154,9 44,3 194,0 9,7 8,4 56,3
Vallès Occidental 2.889,8 5.655,8 1.843,5 4.377,5 1.020,8 359,7 3.289,6
Vallès Oriental 1.509,8 2.210,7 852,3 1.825,5 337,4 151,0 1.249,3
Catalunya 24.541,4 47.000,2 15.842,1 55.341,7 8.682,1 3.191,7 23.748,7
Metropolità 15.105,7 29.950,8 10.691,8 30.563,0 7.037,7 2.279,5 18.305,8
Comarques Gironines 2.063,9 4.865,0 1.360,7 8.199,4 453,1 253,3 1.284,8
Camp de Tarragona 1.460,7 3.841,4 1.270,3 6.570,9 321,5 187,6 1.271,8
Terres de l'Ebre 831,5 966,7 283,9 1.515,2 68,0 56,3 255,5
Ponent 2.543,1 1.539,6 556,2 1.795,9 135,4 107,6 482,9
Comarques Centrals 946,7 2.043,3 591,4 1.800,5 186,1 104,4 798,4
Alt Pirineu i Aran 120,1 321,1 79,6 796,7 22,5 18,0 88,1
Penedès 1.469,7 3.472,2 1.008,2 4.100,1 457,8 184,9 1.261,3
Barcelona 17.160,2 34.510,1 11.985,1 35.060,6 7.577,6 2.529,5 20.012,0
Girona 2.082,5 4.913,1 1.366,4 8.352,4 455,8 255,7 1.298,3
Lleida 2.662,4 1.835,0 644,5 2.513,4 157,1 124,4 569,6
Tarragona 2.636,3 5.742,0 1.846,1 9.415,2 491,7 282,0 1.868,8
Unitats: Persones.
Font: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Oficines de Treball de la Generalitat.
Atur registrat. 2020 Per branques d'activitat (CCAE-09). Mitjanes anuals. Comarques i Aran, àmbits i províncies. (3/3)
Activitats administratives i serveis auxiliars (78-82, 77) Administració pública (84) Educació (85) Sanitat i serveis socials (86-88) Activitats culturals i esportives, i altres serveis (90-94, 95-99) Sense ocupació anterior Total
Alt Camp 695,2 96,5 103,2 151,2 141,5 185,0 3.094,5
Alt Empordà 988,7 239,8 104,2 273,6 424,7 529,2 8.657,8
Alt Penedès 1.318,2 283,0 95,2 303,7 315,3 333,2 6.159,6
Alt Urgell 71,0 69,6 24,7 42,7 63,6 51,9 964,9
Alta Ribagorça 7,5 17,2 2,1 4,2 12,2 1,4 137,9
Anoia 1.981,6 472,8 143,7 345,3 412,8 709,8 8.493,2
Aran 18,6 19,8 10,3 11,7 42,5 4,5 437,1
Bages 2.570,2 494,1 181,0 544,9 526,0 829,9 11.187,3
Baix Camp 2.057,2 399,3 339,6 524,7 1.052,7 888,6 14.062,3
Baix Ebre 541,2 264,8 112,8 180,5 243,6 327,7 4.974,5
Baix Empordà 710,3 320,2 106,3 221,3 536,5 354,3 7.413,9
Baix Llobregat 9.859,8 2.322,7 958,1 2.127,5 2.690,9 2.583,9 46.570,6
Baix Penedès 1.929,9 319,0 157,5 379,1 495,8 483,6 8.859,2
Barcelonès 23.395,4 2.793,4 4.734,7 6.507,0 10.262,3 7.519,1 132.130,4
Berguedà 347,4 156,0 46,0 116,1 110,7 140,1 2.088,7
Cerdanya 63,9 26,0 17,6 16,2 44,4 3,6 614,2
Conca de Barberà 239,7 43,9 27,8 41,8 37,8 34,5 954,3
Garraf 1.576,9 331,9 251,5 495,2 668,1 473,5 9.842,3
Garrigues 91,7 54,9 10,3 39,7 42,0 37,8 788,4
Garrotxa 589,5 103,3 51,1 126,1 121,9 110,7 2.574,8
Gironès 1.991,5 424,8 220,2 548,5 683,7 830,5 11.281,1
Maresme 4.094,4 1.045,0 686,6 1.468,5 1.991,8 1.563,0 28.605,1
Moianès 81,0 30,3 19,3 57,1 31,3 27,5 610,2
Montsià 532,6 188,7 62,8 185,6 212,8 260,7 4.334,3
Noguera 191,3 138,2 25,7 80,7 65,9 153,3 2.058,2
Osona 1.796,7 388,7 223,9 403,6 367,9 881,0 8.780,7
Pallars Jussà 81,3 73,1 12,7 49,2 32,2 31,7 676,2
Pallars Sobirà 17,7 28,3 15,6 11,0 43,1 2,3 318,2
Pla d'Urgell 316,2 78,7 27,8 72,0 59,4 114,5 1.710,3
Pla de l'Estany 228,5 74,2 27,3 96,0 59,4 54,7 1.316,5
Priorat 30,2 45,4 20,7 26,6 18,1 24,9 441,6
Ribera d'Ebre 125,4 129,3 22,7 43,2 43,8 70,3 1.169,3
Ripollès 203,1 48,3 20,1 66,8 85,5 45,8 1.078,6
Segarra 147,3 35,4 13,7 36,5 39,2 62,9 862,4
Segrià 2.026,0 421,7 200,2 532,8 584,8 796,7 12.887,8
Selva 1.988,2 374,4 169,2 409,6 681,3 545,9 11.454,1
Solsonès 63,9 28,7 14,2 36,7 31,8 24,5 551,3
Tarragonès 2.711,3 731,3 338,7 666,1 1.202,4 1.064,7 17.744,2
Terra Alta 41,4 34,6 11,4 25,0 19,7 27,2 436,2
Urgell 282,8 101,8 28,2 96,6 73,5 146,8 2.012,0
Vallès Occidental 11.703,1 1.342,7 1.322,8 2.458,6 4.026,0 4.390,9 57.976,2
Vallès Oriental 5.703,3 883,2 696,2 992,2 1.470,8 1.550,7 25.108,8
Catalunya 83.411,2 15.474,7 11.657,2 20.815,1 30.069,8 28.272,9 461.419,2
Metropolità 54.776,9 8.393,1 8.406,2 13.564,8 20.448,3 17.619,3 290.561,9
Comarques Gironines 6.699,8 1.584,9 698,3 1.741,9 2.593,1 2.471,2 43.776,7
Camp de Tarragona 5.733,5 1.316,4 829,8 1.410,3 2.452,6 2.197,7 36.297,0
Terres de l'Ebre 1.240,6 617,4 209,6 434,3 519,9 685,8 10.914,3
Ponent 3.055,4 830,7 305,8 858,2 864,8 1.312,0 20.319,2
Comarques Centrals 4.864,9 1.124,2 481,9 1.155,2 1.068,5 1.927,9 23.321,8
Alt Pirineu i Aran 260,0 233,9 82,9 134,8 237,9 95,4 3.148,4
Penedès 6.780,1 1.374,1 642,6 1.515,4 1.884,8 1.963,5 33.079,7
Barcelona 64.435,8 10.547,0 9.357,8 15.825,1 22.875,7 21.005,8 337.625,9
Girona 6.748,0 1.601,0 710,7 1.749,6 2.626,7 2.471,4 44.209,1
Lleida 3.323,3 1.073,9 391,7 1.016,7 1.099,2 1.428,5 23.513,7
Tarragona 8.904,0 2.252,8 1.196,9 2.223,8 3.468,3 3.367,2 56.070,5
Unitats: Persones.
Font: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Oficines de Treball de la Generalitat.
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/328