Saltar al contingut principal

Atur registrat. Per branques d'activitat. Comarques i Aran, àmbits i províncies

Atur registrat. 2021 Per branques d'activitat (CCAE-09). Mitjanes anuals. Comarques i Aran, àmbits i províncies. (1/3)
Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca (01, 02, 03) Indústries extractives, energia, aigua i residus (05-09, 35-39) Alimentació, tèxtil, fusta, paper i arts gràfiques (10-18) Química i cautxú (19-22) Metal·lúrgia (23-25) Maquinària, material elèctric i de transport (26-33) Construcció (41, 42, 43)
Alt Camp 177,1 14,1 172,6 42,8 122,8 85,4 189,9
Alt Empordà 398,9 52,1 291,6 18,3 64,6 112,1 693,7
Alt Penedès 314,1 29,4 484,2 104,2 92,3 196,2 369,1
Alt Urgell 39,1 5,8 39,1 2,1 12,2 18,5 74,2
Alta Ribagorça 3,8 0,8 4,8 0,6 2,9 1,7 18,8
Anoia 154,1 61,3 695,8 89,2 189,9 183,9 500,1
Aran 4,6 1,0 5,4 1,0 0,6 1,5 60,7
Bages 159,8 112,5 758,9 113,3 276,6 301,0 934,7
Baix Camp 548,2 80,3 438,9 87,2 138,9 193,0 1.235,2
Baix Ebre 467,7 37,8 204,6 65,3 47,9 90,7 427,2
Baix Empordà 231,7 58,3 289,6 36,9 88,2 49,1 833,5
Baix Llobregat 251,8 397,2 1.609,0 625,1 821,7 1.283,7 3.312,8
Baix Penedès 175,1 70,8 257,2 94,3 136,7 158,3 792,0
Barcelonès 541,2 1.110,2 3.603,4 1.078,3 1.191,2 1.920,3 8.628,3
Berguedà 45,8 38,2 191,6 10,7 33,7 47,7 157,2
Cerdanya 7,0 3,3 16,8 1,1 4,1 0,9 72,7
Conca de Barberà 38,7 5,6 84,0 9,9 25,4 29,7 67,7
Garraf 102,3 68,1 294,4 75,2 157,7 202,1 765,3
Garrigues 128,3 4,7 55,2 13,2 25,8 13,3 59,9
Garrotxa 53,7 9,1 308,6 56,7 37,3 43,2 129,5
Gironès 347,3 59,8 728,2 78,2 138,3 130,9 1.034,7
Maresme 508,2 184,3 2.064,1 270,2 347,8 437,4 2.156,1
Moianès 6,0 1,6 106,2 5,3 15,0 11,8 32,9
Montsià 392,7 37,0 210,4 56,9 63,9 128,5 271,9
Noguera 288,1 9,5 129,7 6,7 42,2 40,7 152,8
Osona 169,8 42,6 990,4 99,6 236,7 367,7 471,1
Pallars Jussà 42,4 5,0 33,7 1,5 2,5 4,8 69,2
Pallars Sobirà 11,6 0,2 7,4 2,0 3,0 3,3 24,0
Pla d'Urgell 351,3 8,7 91,6 14,4 36,3 28,1 73,8
Pla de l'Estany 50,8 7,1 92,8 8,5 31,3 29,3 78,5
Priorat 66,7 1,5 50,8 2,1 7,6 6,7 21,0
Ribera d'Ebre 242,7 5,9 60,8 6,4 11,5 19,3 99,8
Ripollès 21,2 3,7 89,5 25,3 42,0 25,2 59,4
Segarra 54,4 11,2 123,3 7,9 25,5 39,1 59,7
Segrià 1.609,1 57,7 530,3 39,2 117,3 107,5 878,4
Selva 236,2 78,0 693,8 90,3 157,9 180,2 848,7
Solsonès 25,6 5,9 34,9 4,3 9,3 34,7 58,8
Tarragonès 351,3 145,4 364,3 129,8 184,8 241,2 1.482,9
Terra Alta 64,4 1,8 36,0 1,5 6,3 11,2 35,8
Urgell 217,0 10,1 162,6 15,7 39,7 34,7 129,3
Vallès Occidental 381,1 410,3 3.046,3 1.030,2 1.195,4 1.686,3 4.780,5
Vallès Oriental 282,0 157,6 1.236,8 686,8 597,9 837,8 1.572,0
Catalunya 9.562,4 3.405,2 20.689,7 5.108,0 6.782,5 9.338,7 33.714,0
Metropolità 1.966,7 2.259,6 11.588,7 3.692,7 4.156,7 6.168,7 20.457,5
Comarques Gironines 1.339,7 267,9 2.494,1 314,2 559,6 570,0 3.678,0
Camp de Tarragona 1.182,0 246,9 1.110,6 271,8 479,5 556,1 2.996,8
Terres de l'Ebre 1.167,4 82,5 511,8 130,1 129,7 249,6 834,8
Ponent 2.648,1 101,7 1.092,6 97,1 286,7 263,4 1.354,0
Comarques Centrals 415,8 201,7 2.072,4 236,8 575,7 770,2 1.672,8
Alt Pirineu i Aran 108,4 16,1 107,3 8,2 25,2 30,7 319,6
Penedès 734,2 228,7 1.712,2 357,2 569,2 730,1 2.400,7
Barcelona 2.915,4 2.615,1 15.089,2 4.190,4 5.160,2 7.478,2 23.691,1
Girona 1.345,2 267,9 2.499,1 312,5 559,3 568,6 3.729,7
Lleida 2.777,3 122,0 1.221,8 108,9 317,2 328,1 1.669,7
Tarragona 2.524,5 400,3 1.879,6 496,2 745,8 963,9 4.623,5
Unitats: Persones.
Font: Departament d'Empresa i Treball. Oficines de Treball de la Generalitat.
Atur registrat. 2021 Per branques d'activitat (CCAE-09). Mitjanes anuals. Comarques i Aran, àmbits i províncies. (2/3)
Comerç engròs i reparació vehicles motor i motocicletes (45-46) Comerç detall (47) Transport i emmagat- zematge (49-53) Hostaleria (55-56) Informació i comunicacions (58-63) Activitats financeres i assegurances (64-66) Activitats immobiliàries, professionals i tècniques (68-75)
Alt Camp 105,2 206,2 90,5 265,8 20,9 10,4 69,2
Alt Empordà 393,0 1.290,2 254,3 1.927,8 91,7 43,2 222,2
Alt Penedès 292,9 522,8 193,0 495,4 73,1 38,9 200,4
Alt Urgell 44,0 99,0 29,3 205,3 8,3 6,7 24,9
Alta Ribagorça 3,8 11,2 1,2 43,3 1,1 1,3 5,8
Anoia 373,3 740,4 231,7 650,8 82,9 38,0 212,9
Aran 11,2 54,2 6,1 138,1 0,6 2,8 11,8
Bages 470,2 1.031,9 301,4 765,3 104,3 64,0 410,3
Baix Camp 637,8 1.445,0 392,4 2.222,7 101,4 65,2 417,8
Baix Ebre 372,0 447,7 118,3 611,7 35,2 23,1 116,8
Baix Empordà 298,0 826,8 153,5 1.549,9 56,6 45,3 220,0
Baix Llobregat 2.592,3 4.600,3 1.994,2 3.641,1 751,0 334,8 2.192,3
Baix Penedès 347,3 931,1 322,7 1.224,5 95,2 40,3 332,8
Barcelonès 6.170,6 13.983,5 4.519,7 14.368,6 3.651,1 1.227,9 8.956,3
Berguedà 76,2 192,3 33,1 218,0 15,8 12,1 59,8
Cerdanya 25,2 79,4 15,8 174,3 5,8 4,3 24,4
Conca de Barberà 21,7 58,8 17,7 107,9 5,2 5,0 17,6
Garraf 448,6 1.154,5 279,6 1.349,8 179,0 82,1 452,9
Garrigues 53,9 47,2 26,5 68,2 6,3 2,4 14,1
Garrotxa 127,6 196,2 60,3 246,2 28,1 14,8 53,8
Gironès 531,4 1.065,7 337,7 1.244,1 125,2 76,7 353,2
Maresme 1.664,9 2.722,5 779,0 3.299,9 468,2 185,6 1.292,9
Moianès 31,1 48,3 12,8 53,5 4,2 5,0 30,3
Montsià 359,7 382,7 113,4 621,7 24,4 25,4 91,0
Noguera 262,7 173,8 51,2 168,3 9,0 7,7 31,6
Osona 320,3 683,8 172,9 527,2 69,2 46,7 219,2
Pallars Jussà 19,8 53,7 17,2 89,3 6,1 2,2 19,8
Pallars Sobirà 9,8 20,1 7,2 88,9 2,2 1,3 7,7
Pla d'Urgell 143,7 113,5 44,8 105,7 10,6 6,2 30,5
Pla de l'Estany 62,0 100,6 35,9 129,9 13,3 7,9 36,6
Priorat 9,3 23,8 8,8 50,4 1,5 2,8 11,8
Ribera d'Ebre 58,8 80,1 18,3 94,1 8,2 4,0 27,5
Ripollès 33,2 85,1 26,7 125,8 15,0 6,8 27,2
Segarra 51,3 55,1 16,3 82,8 7,3 2,5 13,1
Segrià 1.849,8 1.015,4 344,6 1.052,2 93,4 74,5 325,0
Selva 492,3 1.058,9 422,5 2.035,7 95,4 46,9 303,3
Solsonès 19,7 32,8 16,3 73,5 4,3 1,8 14,2
Tarragonès 649,0 1.878,7 586,3 2.982,8 162,6 101,6 655,4
Terra Alta 20,3 26,3 9,1 46,4 3,0 1,8 7,9
Urgell 162,7 163,2 37,2 168,6 12,2 9,3 50,9
Vallès Occidental 2.837,6 5.455,2 1.724,3 3.964,7 916,3 344,4 3.085,7
Vallès Oriental 1.435,4 2.137,3 798,8 1.630,2 300,7 160,0 1.139,9
Catalunya 23.889,3 45.295,3 14.622,3 48.910,2 7.665,8 3.184,1 21.790,8
Metropolità 14.713,0 28.911,5 9.821,2 26.919,7 6.089,7 2.253,3 16.677,0
Comarques Gironines 1.937,5 4.623,4 1.290,8 7.259,4 425,2 241,7 1.216,3
Camp de Tarragona 1.423,0 3.612,5 1.095,7 5.629,6 291,6 185,0 1.171,8
Terres de l'Ebre 810,7 936,8 259,1 1.373,8 70,7 54,3 243,2
Ponent 2.524,0 1.568,2 520,5 1.645,7 138,9 102,7 465,2
Comarques Centrals 915,2 2.004,4 537,2 1.640,8 196,9 129,3 728,4
Alt Pirineu i Aran 113,8 317,5 76,7 739,3 24,2 18,6 94,4
Penedès 1.452,2 3.320,9 1.021,2 3.701,9 428,6 199,1 1.194,5
Barcelona 16.715,4 33.282,1 11.048,0 30.969,8 6.615,5 2.540,1 18.254,9
Girona 1.957,7 4.682,8 1.296,8 7.398,6 429,5 244,9 1.229,5
Lleida 2.635,3 1.850,0 600,1 2.314,0 163,3 119,4 558,6
Tarragona 2.581,0 5.480,4 1.677,5 8.227,9 457,5 279,7 1.747,8
Unitats: Persones.
Font: Departament d'Empresa i Treball. Oficines de Treball de la Generalitat.
Atur registrat. 2021 Per branques d'activitat (CCAE-09). Mitjanes anuals. Comarques i Aran, àmbits i províncies. (3/3)
Activitats administratives i serveis auxiliars (78-82, 77) Administració pública (84) Educació (85) Sanitat i serveis socials (86-88) Activitats culturals i esportives, i altres serveis (90-94, 95-99) Sense ocupació anterior Total
Alt Camp 670,2 104,1 102,7 153,9 131,6 187,7 2.922,9
Alt Empordà 935,6 261,7 98,0 297,6 404,2 572,2 8.423,0
Alt Penedès 1.169,0 277,2 95,0 308,0 304,0 326,3 5.885,6
Alt Urgell 75,8 73,9 21,8 53,0 59,8 51,7 944,3
Alta Ribagorça 10,6 15,8 1,2 4,6 5,7 3,6 142,7
Anoia 1.866,0 478,8 148,9 362,2 390,8 738,9 8.190,0
Aran 17,9 24,8 7,7 11,0 29,7 7,6 397,9
Bages 2.349,3 507,3 184,2 560,2 535,3 842,0 10.782,7
Baix Camp 1.963,3 420,3 301,4 557,3 1.008,5 977,4 13.232,3
Baix Ebre 536,9 257,3 95,4 192,8 234,2 326,8 4.709,1
Baix Empordà 693,9 320,2 93,2 224,6 503,4 374,3 6.946,9
Baix Llobregat 8.953,8 2.390,0 875,2 2.128,3 2.565,7 2.536,7 43.856,9
Baix Penedès 1.843,8 345,8 148,1 389,7 477,8 503,9 8.687,2
Barcelonès 22.080,9 2.781,7 4.539,3 6.545,3 9.761,5 7.635,7 124.294,8
Berguedà 330,3 151,8 38,8 138,4 103,9 128,4 2.023,7
Cerdanya 70,6 27,2 17,4 22,8 44,1 10,1 627,2
Conca de Barberà 209,5 57,1 27,1 41,6 34,8 45,0 909,7
Garraf 1.503,6 345,5 228,7 504,0 645,4 468,8 9.307,4
Garrigues 107,3 56,6 9,1 37,0 38,7 43,2 810,9
Garrotxa 505,2 111,4 47,1 123,3 115,1 95,7 2.362,8
Gironès 1.825,4 431,8 202,0 522,8 666,3 862,3 10.761,7
Maresme 3.803,3 1.080,5 627,9 1.558,3 1.893,8 1.603,3 26.948,2
Moianès 76,4 41,6 19,5 58,0 31,4 20,5 611,3
Montsià 535,6 181,2 59,5 192,3 213,9 289,0 4.251,1
Noguera 211,9 155,3 28,4 85,6 67,6 171,6 2.094,4
Osona 1.587,1 400,2 206,9 402,5 356,3 796,9 8.167,0
Pallars Jussà 86,6 71,0 13,7 54,4 33,3 30,3 656,7
Pallars Sobirà 17,7 31,8 11,0 12,0 34,3 3,5 299,2
Pla d'Urgell 324,0 75,9 23,7 80,7 60,4 125,8 1.749,5
Pla de l'Estany 188,3 76,7 23,7 110,9 70,4 50,3 1.204,6
Priorat 27,4 42,6 15,9 29,0 20,8 25,6 426,3
Ribera d'Ebre 120,7 147,8 26,8 50,0 42,0 69,4 1.194,0
Ripollès 165,7 49,4 18,6 77,0 85,0 41,9 1.023,7
Segarra 144,4 46,4 13,3 45,0 38,1 64,0 900,6
Segrià 2.063,6 435,8 191,6 548,2 562,5 852,9 12.748,7
Selva 1.894,5 401,0 169,1 446,8 641,8 561,2 10.854,6
Solsonès 69,4 36,9 14,7 39,3 30,4 29,8 556,7
Tarragonès 2.648,7 771,9 318,2 707,7 1.086,9 1.134,8 16.584,6
Terra Alta 40,5 39,9 11,7 23,5 17,3 26,1 430,8
Urgell 254,1 102,1 30,9 92,5 68,6 131,7 1.893,0
Vallès Occidental 10.730,3 1.321,3 1.259,5 2.492,3 3.905,6 4.218,8 54.786,0
Vallès Oriental 5.108,2 867,4 664,2 1.015,7 1.404,8 1.531,1 23.564,6
Catalunya 77.817,1 15.816,8 11.030,7 21.299,9 28.725,4 28.517,0 437.165,6
Metropolità 50.695,9 8.450,5 7.972,1 13.751,2 19.538,0 17.531,8 273.615,3
Comarques Gironines 6.208,6 1.652,2 651,6 1.803,0 2.486,1 2.558,0 41.577,4
Camp de Tarragona 5.519,2 1.396,0 765,3 1.489,5 2.282,6 2.370,6 34.075,9
Terres de l'Ebre 1.233,7 626,2 193,4 458,6 507,3 711,3 10.584,9
Ponent 3.105,3 872,0 296,9 888,9 835,9 1.389,2 20.197,2
Comarques Centrals 4.420,8 1.154,2 464,8 1.198,4 1.056,5 1.846,7 22.239,2
Alt Pirineu i Aran 279,2 244,5 72,7 157,8 206,8 106,7 3.068,0
Penedès 6.354,5 1.421,3 613,9 1.552,5 1.812,2 2.002,7 31.807,7
Barcelona 59.569,8 10.647,3 8.887,2 16.077,3 21.900,0 20.849,8 318.496,6
Girona 6.255,5 1.667,1 665,2 1.820,1 2.517,4 2.565,4 42.012,9
Lleida 3.395,2 1.134,6 371,6 1.064,8 1.040,3 1.516,0 23.308,1
Tarragona 8.596,6 2.367,9 1.106,8 2.337,7 3.267,7 3.585,8 53.348,0
Unitats: Persones.
Font: Departament d'Empresa i Treball. Oficines de Treball de la Generalitat.
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/328