Saltar al contingut principal

Atur registrat. Per branques d'activitat. Comarques i Aran, àmbits i províncies

Atur registrat. 2019 Per branques d'activitat (CCAE-09). Mitjanes anuals. Comarques i Aran, àmbits i províncies. (1/3)
Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca (01, 02, 03) Indústries extractives, energia, aigua i residus (05-09, 35-39) Alimentació, tèxtil, fusta, paper i arts gràfiques (10-18) Química i cautxú (19-22) Metal·lúrgia (23-25) Maquinària, material elèctric i de transport (26-33) Construcció (41, 42, 43)
Alt Camp 175,6 14,9 170,6 42,8 134,2 80,3 158,4
Alt Empordà 303,0 48,8 246,3 18,9 64,3 86,1 645,8
Alt Penedès 267,6 23,2 467,6 99,7 99,9 141,0 307,2
Alt Urgell 27,2 7,2 28,2 2,3 8,4 18,5 89,0
Alta Ribagorça 2,9 0,8 1,8 0,0 0,8 1,2 14,8
Anoia 136,8 60,2 755,3 73,7 199,2 158,1 443,4
Aran 1,8 1,3 5,6 0,0 0,2 1,6 41,7
Bages 151,7 77,6 725,0 112,0 255,8 251,4 846,6
Baix Camp 437,9 71,8 393,6 71,3 148,8 183,6 1.054,8
Baix Ebre 398,0 28,6 221,3 75,7 42,3 114,5 380,4
Baix Empordà 191,5 43,5 260,3 39,0 64,7 49,7 732,5
Baix Llobregat 219,3 351,5 1.602,3 625,0 779,9 1.106,5 3.092,2
Baix Penedès 166,8 54,7 273,2 71,6 105,8 146,7 665,3
Barcelonès 443,3 942,6 3.580,1 1.171,3 1.161,4 1.823,8 7.786,5
Berguedà 37,7 22,2 205,7 6,8 25,7 32,7 134,0
Cerdanya 6,0 4,8 7,7 0,8 2,8 0,3 55,2
Conca de Barberà 34,5 7,7 61,6 7,9 31,7 30,7 54,9
Garraf 109,9 57,9 290,5 72,5 127,8 168,0 696,3
Garrigues 113,3 7,2 52,4 14,8 13,5 14,0 55,8
Garrotxa 37,5 7,1 278,6 49,3 37,5 39,3 122,5
Gironès 256,1 54,3 561,4 56,6 120,8 131,0 931,2
Maresme 455,2 177,1 2.144,7 259,6 303,8 415,2 2.018,3
Moianès 6,3 1,0 81,3 7,4 11,7 10,7 24,8
Montsià 321,8 35,5 202,6 57,2 67,3 121,3 238,3
Noguera 248,9 11,6 109,0 5,5 29,3 31,2 142,9
Osona 146,6 40,8 888,0 88,7 230,7 277,3 448,5
Pallars Jussà 35,8 4,3 26,5 1,7 2,9 3,6 66,8
Pallars Sobirà 5,8 1,3 5,4 1,1 2,0 0,7 18,6
Pla d'Urgell 256,0 9,0 87,0 10,6 35,3 20,1 61,1
Pla de l'Estany 49,7 7,1 82,2 9,6 36,2 28,9 76,3
Priorat 66,1 0,1 47,4 2,9 4,4 8,2 15,1
Ribera d'Ebre 217,8 4,5 53,3 17,3 12,4 22,2 68,6
Ripollès 18,9 1,8 83,2 28,7 41,6 24,9 55,5
Segarra 37,8 10,5 104,0 6,8 17,1 33,5 52,5
Segrià 1.311,4 39,8 426,0 35,1 105,6 95,6 811,3
Selva 189,9 64,3 554,9 66,7 122,1 153,0 734,3
Solsonès 24,3 5,8 28,9 5,0 12,6 33,7 48,0
Tarragonès 256,0 116,6 329,4 146,6 208,9 214,2 1.300,8
Terra Alta 47,9 1,0 36,9 1,9 2,4 7,5 35,3
Urgell 201,3 5,3 150,0 17,9 34,0 33,2 127,1
Vallès Occidental 321,8 333,3 3.154,5 1.034,5 1.155,7 1.517,8 4.396,0
Vallès Oriental 236,2 157,7 1.174,5 675,8 542,1 779,5 1.486,7
Catalunya 7.973,6 2.916,2 19.958,8 5.092,3 6.403,4 8.410,8 30.535,1
Metropolità 1.676,6 1.962,1 11.683,8 3.768,3 3.946,3 5.645,0 18.788,2
Comarques Gironines 1.046,6 226,8 2.066,9 268,7 487,1 512,8 3.298,1
Camp de Tarragona 970,1 211,1 1.002,6 271,6 528,0 516,9 2.584,0
Terres de l'Ebre 985,4 69,6 514,1 152,1 124,4 265,4 722,5
Ponent 2.168,7 83,3 928,4 90,7 234,7 227,6 1.250,8
Comarques Centrals 374,3 149,6 1.919,4 220,8 544,2 611,7 1.516,5
Alt Pirineu i Aran 79,4 19,7 75,2 5,8 17,1 25,8 285,9
Penedès 672,6 194,0 1.768,3 314,3 521,6 605,6 2.089,2
Barcelona 2.532,9 2.247,5 15.077,8 4.229,2 4.893,6 6.685,7 21.690,1
Girona 1.050,2 228,9 2.064,2 266,3 490,0 509,3 3.338,8
Lleida 2.268,1 104,3 1.027,0 101,5 261,6 286,8 1.534,4
Tarragona 2.122,3 335,4 1.789,8 495,2 758,2 929,0 3.971,8
Unitats: Persones.
Font: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Oficines de Treball de la Generalitat.
Atur registrat. 2019 Per branques d'activitat (CCAE-09). Mitjanes anuals. Comarques i Aran, àmbits i províncies. (2/3)
Comerç engròs i reparació vehicles motor i motocicletes (45-46) Comerç detall (47) Transport i emmagat- zematge (49-53) Hostaleria (55-56) Informació i comunicacions (58-63) Activitats financeres i assegurances (64-66) Activitats immobiliàries, professionals i tècniques (68-75)
Alt Camp 82,2 188,2 75,9 222,3 18,1 8,3 58,4
Alt Empordà 324,1 1.092,8 204,4 1.675,8 78,4 28,6 191,6
Alt Penedès 264,9 476,7 150,7 464,0 61,8 39,2 196,3
Alt Urgell 41,9 88,8 23,7 164,7 5,2 5,2 22,9
Alta Ribagorça 2,5 5,3 2,3 25,3 0,1 0,5 0,7
Anoia 327,0 683,3 172,8 538,7 67,3 31,0 198,8
Aran 2,6 38,0 1,6 96,3 1,1 1,5 9,5
Bages 400,2 907,8 259,7 667,9 81,6 49,5 438,3
Baix Camp 512,7 1.278,8 321,4 2.014,9 93,8 60,7 391,5
Baix Ebre 329,2 403,7 90,8 531,7 27,6 18,0 102,2
Baix Empordà 256,3 776,0 134,6 1.486,4 43,1 38,2 208,5
Baix Llobregat 2.102,0 4.009,3 1.611,7 3.239,5 629,8 244,8 2.060,4
Baix Penedès 299,8 835,0 225,0 1.074,3 85,6 34,3 286,4
Barcelonès 5.217,3 11.801,4 3.548,7 11.623,7 3.216,8 1.053,2 8.352,3
Berguedà 69,4 174,8 23,3 193,8 11,9 10,2 47,6
Cerdanya 13,6 65,1 10,5 126,8 3,4 3,3 18,5
Conca de Barberà 23,1 43,2 9,0 76,6 2,9 3,2 12,0
Garraf 375,8 1.056,1 213,1 1.207,6 141,0 67,9 411,3
Garrigues 40,7 41,7 15,5 67,3 5,8 0,9 9,8
Garrotxa 104,9 172,9 44,7 226,4 24,8 11,5 53,1
Gironès 416,3 923,3 269,2 1.076,0 106,3 62,3 307,5
Maresme 1.438,4 2.501,8 667,2 2.916,0 401,0 160,7 1.145,9
Moianès 32,5 38,3 8,3 49,9 5,5 1,0 24,8
Montsià 284,7 351,8 86,8 506,3 18,3 20,0 78,6
Noguera 241,7 149,3 37,1 155,6 7,4 8,0 27,2
Osona 310,6 616,3 133,6 483,1 60,1 32,8 211,7
Pallars Jussà 25,3 48,0 15,3 85,0 4,3 3,3 12,0
Pallars Sobirà 4,2 14,4 5,8 75,4 1,8 1,9 6,5
Pla d'Urgell 127,2 96,4 45,2 86,9 8,6 9,4 24,5
Pla de l'Estany 56,5 90,6 25,7 117,8 16,1 6,9 27,4
Priorat 7,6 20,3 7,4 47,7 1,1 1,6 9,5
Ribera d'Ebre 53,7 74,7 19,7 88,1 4,7 1,1 25,6
Ripollès 27,3 67,7 21,2 108,1 8,6 7,1 24,1
Segarra 40,2 45,8 16,1 67,0 7,3 2,5 11,2
Segrià 1.590,6 890,2 295,2 997,4 71,7 61,5 287,4
Selva 397,8 861,6 345,7 1.723,5 66,4 30,4 238,1
Solsonès 15,5 27,6 18,3 57,8 1,2 0,9 11,4
Tarragonès 533,2 1.622,8 450,3 2.529,2 133,2 73,1 610,0
Terra Alta 17,2 22,7 9,2 36,8 2,3 4,7 8,7
Urgell 136,6 126,3 41,1 150,5 11,7 4,3 45,9
Vallès Occidental 2.379,8 5.003,7 1.385,0 3.578,3 765,3 333,1 2.829,2
Vallès Oriental 1.243,9 1.921,7 648,1 1.498,9 260,7 122,2 1.101,7
Catalunya 20.171,2 39.654,3 11.690,5 42.159,5 6.563,5 2.658,8 20.139,0
Metropolità 12.391,8 25.247,2 7.863,4 22.868,7 5.277,3 1.913,9 15.496,8
Comarques Gironines 1.583,2 3.984,9 1.045,4 6.414,1 343,7 185,0 1.050,3
Camp de Tarragona 1.158,9 3.153,3 864,0 4.890,7 249,1 146,9 1.081,4
Terres de l'Ebre 684,7 852,8 206,5 1.162,8 52,9 43,7 215,0
Ponent 2.177,1 1.349,7 450,2 1.524,7 112,4 86,7 406,1
Comarques Centrals 827,9 1.776,3 446,2 1.455,7 157,0 94,9 730,6
Alt Pirineu i Aran 90,2 259,6 59,2 573,6 15,8 15,7 70,1
Penedès 1.257,5 3.030,6 755,6 3.269,2 355,2 172,0 1.088,8
Barcelona 14.167,4 29.198,3 8.827,5 26.463,7 5.704,4 2.146,0 17.017,4
Girona 1.587,3 4.037,3 1.048,0 6.514,8 343,7 186,8 1.063,8
Lleida 2.273,1 1.577,7 519,5 2.053,1 127,8 101,1 475,0
Tarragona 2.143,4 4.841,2 1.295,5 7.127,9 387,6 225,0 1.582,8
Unitats: Persones.
Font: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Oficines de Treball de la Generalitat.
Atur registrat. 2019 Per branques d'activitat (CCAE-09). Mitjanes anuals. Comarques i Aran, àmbits i províncies. (3/3)
Activitats administratives i serveis auxiliars (78-82, 77) Administració pública (84) Educació (85) Sanitat i serveis socials (86-88) Activitats culturals i esportives, i altres serveis (90-94, 95-99) Sense ocupació anterior Total
Alt Camp 552,7 75,7 83,2 132,2 120,0 175,4 2.569,4
Alt Empordà 814,6 210,2 79,3 225,8 345,8 484,3 7.169,0
Alt Penedès 1.045,4 250,8 80,5 244,5 263,7 332,1 5.276,7
Alt Urgell 58,4 50,0 14,1 31,0 43,6 39,5 769,7
Alta Ribagorça 1,9 9,9 1,5 4,3 9,2 0,8 86,5
Anoia 1.532,1 388,8 113,3 289,3 353,3 686,1 7.208,3
Aran 13,9 15,2 5,8 7,3 25,8 4,8 275,4
Bages 2.013,7 440,7 159,9 467,1 451,2 741,1 9.498,7
Baix Camp 1.553,6 311,7 287,3 418,2 821,9 803,3 11.231,7
Baix Ebre 435,3 213,1 82,9 154,1 199,2 271,2 4.119,7
Baix Empordà 573,8 245,8 70,5 191,0 422,4 353,6 6.181,3
Baix Llobregat 7.743,4 1.954,0 762,7 1.773,1 2.260,8 2.575,7 38.743,9
Baix Penedès 1.464,9 266,4 123,2 311,9 424,6 430,3 7.345,9
Barcelonès 18.010,8 2.357,6 4.003,3 5.489,4 8.210,7 6.675,5 106.469,6
Berguedà 291,5 134,1 41,6 98,5 95,4 159,8 1.817,0
Cerdanya 40,5 20,4 12,8 15,5 36,3 7,3 451,6
Conca de Barberà 184,0 33,8 23,2 37,3 32,5 28,3 737,9
Garraf 1.268,0 278,6 212,3 415,5 583,6 412,9 8.166,6
Garrigues 73,5 45,2 8,9 39,8 36,8 33,5 690,2
Garrotxa 427,4 81,1 33,5 98,0 113,8 105,2 2.069,0
Gironès 1.569,9 337,2 179,0 456,1 557,8 725,1 9.097,3
Maresme 3.334,6 858,9 543,1 1.275,8 1.730,3 1.543,2 24.290,8
Moianès 61,6 23,5 12,7 50,2 22,8 22,7 496,9
Montsià 415,0 147,9 55,6 151,9 183,8 210,4 3.554,8
Noguera 164,2 112,6 20,7 67,0 63,0 157,8 1.789,8
Osona 1.364,8 334,2 179,8 339,6 309,8 866,6 7.363,5
Pallars Jussà 75,0 55,0 8,4 42,2 21,2 34,5 571,1
Pallars Sobirà 8,7 18,4 7,3 5,3 28,8 3,3 216,7
Pla d'Urgell 245,6 46,5 18,9 64,5 43,1 105,6 1.401,4
Pla de l'Estany 167,6 55,3 21,0 70,3 46,9 50,9 1.043,1
Priorat 26,4 38,2 16,8 20,8 13,5 23,7 378,7
Ribera d'Ebre 111,9 119,7 20,1 40,9 41,2 61,2 1.058,4
Ripollès 132,7 44,2 20,6 45,5 56,7 39,1 857,2
Segarra 114,8 25,3 10,0 32,7 35,3 62,3 732,9
Segrià 1.621,8 323,3 155,2 460,2 485,9 776,8 10.842,2
Selva 1.475,4 306,4 121,4 321,5 500,4 455,9 8.729,8
Solsonès 42,1 23,5 9,9 34,4 20,1 29,9 450,8
Tarragonès 2.042,8 606,8 281,8 582,2 954,7 991,9 13.984,6
Terra Alta 39,2 27,5 9,0 19,7 14,4 23,7 368,0
Urgell 231,0 70,1 20,7 85,1 74,7 152,3 1.719,0
Vallès Occidental 9.433,7 1.112,6 1.105,2 2.114,7 3.422,6 4.098,9 49.475,4
Vallès Oriental 4.652,8 795,5 567,3 879,3 1.231,6 1.486,9 21.463,0
Catalunya 65.431,0 12.865,6 9.584,0 17.603,6 24.709,0 26.243,3 380.763,6
Metropolità 43.189,1 7.085,8 6.987,1 11.544,7 16.862,2 16.389,8 240.588,3
Comarques Gironines 5.161,4 1.280,2 525,3 1.408,2 2.043,8 2.214,2 35.146,6
Camp de Tarragona 4.359,5 1.066,3 692,2 1.190,7 1.942,6 2.022,6 28.902,4
Terres de l'Ebre 1.001,5 508,2 167,6 366,6 438,6 566,4 9.100,8
Ponent 2.450,9 623,0 234,5 749,3 738,7 1.288,2 17.175,5
Comarques Centrals 3.783,0 974,5 401,3 982,2 901,2 1.842,1 19.709,3
Alt Pirineu i Aran 198,4 168,9 49,9 105,6 164,9 90,2 2.371,1
Penedès 5.287,2 1.158,8 526,1 1.256,4 1.616,9 1.829,8 27.769,6
Barcelona 50.761,8 8.930,5 7.780,9 13.441,6 18.939,8 19.603,0 280.339,2
Girona 5.187,7 1.293,4 534,1 1.417,8 2.067,9 2.219,3 35.449,5
Lleida 2.655,6 800,8 286,1 875,1 895,5 1.401,7 19.625,7
Tarragona 6.825,9 1.840,8 982,9 1.869,2 2.805,8 3.019,3 45.349,2
Unitats: Persones.
Font: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Oficines de Treball de la Generalitat.
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/328