Saltar al contingut principal

Conciliacions col·lectives resoltes. Treballadors i empreses. Per tipus de resolucions. Províncies

Conciliacions col·lectives resoltes. 2020 Treballadors i empreses. Per tipus de resolucions. Províncies
Barcelona Girona Lleida Tarragona Catalunya
Conciliacions resoltes 47 7 1 23 78
Treballadors afectats 46.387 1.318 101 766 48.572
Amb avinença 205 0 0 6 211
Sense avinença 42.049 945 101 731 43.826
Intentades sense efecte 4.133 0 0 29 4.162
Altres (1) 0 373 0 0 373
Empreses afectades 48 7 1 31 87
Amb avinença 5 0 0 2 7
Sense avinença 38 6 1 18 63
Intentades sense efecte 5 0 0 11 16
Altres (1) 0 1 0 0 1
Font: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Observatori del Treball i Model Productiu.
(1) No presentades, amb desistiment i altres.