Saltar al contingut principal

Malalties professionals. Províncies

Malalties professionals. 2019 Províncies
Barcelona Girona Lleida Tarragona Catalunya Espanya % Cat./Esp.
Amb baixa 1.396 168 87 172 1.823 12.877 14,2
Sense baixa 1.084 201 84 171 1.540 14.415 10,7
Total 2.480 369 171 343 3.363 27.292 12,3
Font: Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social.