Saltar al contingut principal

Eleccions sindicals. Normativa de funcionaris. Representants elegits. Per centrals sindicals. Comarques i Aran, i províncies. Metodologia

  Definició de conceptes

  Elecció sindical
  Procés electoral en el qual el treballador, tant el de les empreses privades o públiques com el que està al servei de les administracions públiques, escull els seus representants en els òrgans de representació, que són part fonamental en la negociació col·lectiva i en la determinació de les condicions de treball.
  Elector
  Persona que reuneix requisits legals per exercitar el dret de sufragi.

  Aspectes metodològics

  Les eleccions sindicals són el procés electoral a través del qual s'elegeixen els representants dels treballadors al centre de treball cada quatre anys.

  Els treballadors de l'empresa o centre de treball més grans de 16 anys i amb una antiguitat mínima d'un mes poden participar en el sufragi, que és lliure, personal, secret i directe, per escollir els seus representants.

  Els representants dels treballadors han de tenir 18 anys complerts i una antiguitat de sis mesos com a mínim a l'empresa (llevat que en el conveni col·lectiu es pacti un altre termini, no inferior als tres mesos, per mobilitat del personal).

  Relació de sigles i noms dels sindicats que apareixen a les taules
  CSIF Central Sindical Independent i de Funcionaris
  CCOO Confederació Sindical de Comissions Obreres
  UGT Unió General de Treballadors
  USO Unió Sindical Obrera
  CGT Confederació General del Treball
  IAC Intersindical Alternativa de Catalunya

  D'acord amb la dimensió de la plantilla de l'empresa, s'escolliran delegats de personal o comitè d'empresa.

  Les dades sobre eleccions sindicals respecte al personal al qual s'aplica l'Estatut dels treballadors o la normativa de funcionaris, són a 31 de desembre.

  Distribució territorial vigent

  Actualment, Catalunya es divideix en 41 comarques, 1 entitat territorial singular (Aran) i 8 àmbits del Pla territorial, d'acord amb els darrers canvis territorials, que afecten els àmbits del Penedès i les Comarques Centrals, Aran i el Moianès.

  La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".