Saltar al contingut principal

Fons de garantia salarial. Empreses, treballadors i prestacions. Províncies

Fons de garantia salarial. 2020 Empreses, treballadors i prestacions. Províncies
Barcelona Girona Lleida Tarragona Catalunya Espanya % Cat./Esp.
Empreses afectades (1) 1.963 213 113 269 2.527 15.460 16,3
Treballadors beneficiats 8.993 650 262 607 10.512 64.585 16,3
Prestacions acordades (2) 76.336,50 5.699,08 2.067,95 4.386,41 88.489,94 459.149,45 19,3
Font: Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social.
(1) El nombre d’empreses de Catalunya no es correspon a la suma de les quatre províncies, perquè una empresa pot estar ubicada en més d’una província.
(2) En milers d'euros.