Skip to main content

Wages Guarantee Fund. Companies, workers and benefits. Provinces

Wages Guarantee Fund. 2018 Companies, workers and benefits. Provinces
Barcelona Girona Lleida Tarragona Catalonia Spain % Cat./Spa.
Companies affected (1) 2,722 294 137 297 3,422 21,059 16.2
Beneficiary workers 14,159 984 434 932 16,509 81,790 20.2
Benefits agreed (2) 102,222.74 7,210.33 2,368.19 5,964.78 117,766.05 556,101.69 21.2
Source: Ministry Labour, Migrations & Social Security.
(1) El nombre d'empreses que figura en el Total no es correpon amb la suma dels parcials perquè una mateixa empresa pot estar ubicada en més d'una província.
(2) In thousands of euros.
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Share this address: https://idescat.cat/pub/aec/350/en